Atgriezties “mājās” vai turpināt dzīvi ārzemēs?

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, tostarp Latgalē* ir novērojams iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir pasākumi valsts un pašvaldību līmenī. Pēdējā laikā jautājums par remigrāciju tiek apspriests ne tikai tautiešu vidū, kas pašreiz dzīvo un strādā ārzemēs, bet arī valsts iestādēs, nevalstiskajā sektorā, remigrantu ģimenēs un draugu lokā. 24.oktobrī Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību rīkoja remigrācijas jautājumiem veltītu diskusiju forumu “Remigrācija Latgalē” tiešraidē no Daugavpils pilsētas domes, lai informētu potenciālos remigrantus par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu.

Atklājot forumu, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne uzsvēra, ka pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojektam “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” ir uzsākts mērķtiecīgs darbs remigrācijas veicināšanai. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs savā uzrunā atzīmēja, ka pats arī kādreiz dzīvoja ārzemēs, tomēr Daugavpils esot pilsēta, kur dzīvot un attīstīties.

VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālas ekonomikas nodaļas vadītāja Dace Ziediņa sniedza informāciju par galvenajām projekta aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Ministrijas pārstāve norādīja, ka saziņa ir notikusi ar 2783 personām, remigrācijas koordinatori ir sagatavojuši 1172 individuālos piedāvājumus. Šī pilotprojekta ietvaros 7 mēnešu laikā ir atgriezušies 314 cilvēki (124 ģimenes), un tuvāko gadu laikā to plāno izdarīt vēl 291 cilvēks (110 ģimenes).

LPR remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska stāstīja par latgaliešu galvenajiem atgriešanās iemesliem, kas esot skumjas pēc radiem un draugiem, patriotisms, vēlme skolot bērnus Latvijā, veidot ģimeni, īstenot biznesa ideju. Savukārt no atgriešanās remigrantus attur šaubas par nodarbinātības iespējām, atalgojuma līmenis, mājokļa jautājums, kā arī nevēlēšanās bērniem radīt stresu, tos izraujot no ierastās vides. Koordinatore norādīja, ka šobrīd Latgalē ir atgriezušās 30 ģimenes jeb 67 cilvēki. Lai maksimāli veiksmīgi palīdzētu remigrantiem atgriezties mājās, koordinatore sadarbojas ar valsts institūcijām, uzņēmējiem, piedalās kustībās un iniciatīvās, ir izveidojusi tīklošanos ar dažādu jomu speciālistiem.

Daugavpils pilsēta ir vienīgā pilotpašvaldība Latgalē, kas piedalās VARAM remigrācijas pilotprojektā. Pašvaldībā darbojas remigrācijas projekta vadītāja Olga Tolmačova, kura foruma dalībniekiem pastāstīja par Daugavpils pilsētas domes iniciatīvu piedalīties kustībā “Latvija strādā”. Pašreiz ir parakstīts memorands par vismaz 2 remigrantu atgriešanu un iekārtošanu darbā pašvaldībā. Pēc Izglītības pārvaldes datiem šogad Daugavpils skolēnu pulkam pievienojās 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm. Kā norādīja Olga Tolmačova vispieprasītākais un visefektīvākais pašvaldības atbalsts remigrantiem būtu mājokļu jautājumu risināšana, bet esošās likumdošanas ietvaros šobrīd to nav iespējams ieviest. Daugavpils pašvaldība ir iesniegusi priekšlikumus MK noteikumiem par EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību reģionos, kas ļautu pašvaldībai gūt atbalstu arī esošo ēku renovācijai. Tādējādi nākotnē daudzdzīvokļu māju, kas atrodas Gaismas ielā 7, daudzas remigrantu ģimenes varētu saukt par “savām mājām “.

Remigrācijas procesā svarīga ir sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru.  Par nodarbinātības un kvalifikācijas celšanas iespējām remigrantiem Latvijā stāstīja NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka un nodarbinātības organizatore Svetlana Jerocka. Daugavpils filiālē šobrīd ir 1283 aktuālas darba vietas. NVA mājas lapā ir aprakstīti darba un sadzīves apstākļi apkalpotajā reģionā. NVA piedāvā individuālās karjeras konsultācijas un apmācības. Tiek veikti konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – kursi, semināri, lekcijas, individuālās konsultācijas. Īstenotas neformālās izglītības programmas: valsts valodas, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju, svešvalodu un datorzinību apmācības. Organizē profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas – apmācības, kuru rezultātā var iegūt profesionālās kvalifikācijas vai pilnveides izglītības apliecību. Tiek piešķirts finansējums nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanai. Sniegts konsultatīvs un finanšu atbalsts, kas palīdz uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā.

Cilvēku aizplūšanu asi izjūt darba devēji. It sevišķi ja tie ir augsti kvalificēti speciālisti. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe forumā sniedza datus par iekšējā darbaspēka trūkumu Latvijā. Ikdienā vadot šūšanas uzņēmumu “Nemo”, uzņēmēja norādīja uz kvalificētu darbinieku trūkumu visos līmeņos, elektroenerģijas izmaksām, finansējuma nepieciešamību jaunām iekārtām. 60% uzņēmēju norāda, ka viņiem ir nepieciešami: ražošanas iekārtu operatori, elektriķi, metinātāji, oficianti, pavāri, projektētāji (celtniecībā), mehāniķi, šuvēji. Inga Zemdega – Grāpe saka, ka Latgalē vajadzīga izteikta divvirzienu uzņēmējdarbības attīstība, jo darbs un ienākumi ir jānodrošina cilvēkiem, kas ir vecumā virs 45 gadiem, tāpat ir jāsaglabā šeit dzimušie, kam jānodrošina darbs ar perspektīvu. LTRK pārstāve analizēja iedzīvotāju struktūru, uzņēmējdarbības vidi, izglītības atbilstību darba devēja prasībām. Tika klāstīta minimālās algas celšanas ietekme un piedāvāti risinājumi: strauji uzlabot uzņēmumu spēju attīstīties, samazināt nodokļus, samazināt elektroenerģijas izmaksas un darbaspēka piesaistes ierobežojumus. Strauji uzlabot uzņēmumu spēju attīstīties un efektīvāk gatavot jaunos speciālistus.

Interesi par atgriešanos Latvijā izrāda arī ģimenes, kuras viens no locekļiem ir trešo valstu pilsonis. Šādos gadījumos reemigrācijas koordinatore sadarbojas ar Informācijas centru iebraucējiem (ICI) Daugavpilī. Reģionālā kontaktpunkta “Latgale” vadītāja Ilze Čāmāne stāstīja par iespējām saņemt bezmaksas konsultācijas par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību un biznesa iespējām Latvijā, veselības aprūpi, izglītību, utt.  ICI veido starpsektoriālo dialogu platformu veiksmīgai integrācijai, rīko starptautiskas konferences, sniedz tulkošanas pakalpojumus (darbojas 23 tulki).

Forumā tika uzsvērta arī biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, sociālās kustības ”Latvija strādā” un informācijas portāla YourMove.lv darbības nozīme remigrācijas jomā.

Forumā “Remigrācija Latgalē” atspoguļotās prezentācijas ir pievienotas zemāk.

LPR prezentācija

Your move prezentācija

AppLV prezentācija

EURES prezentācija

NVA prezentācija

RTK_Darbinieku trūkums

VARAM prezentācija

ICI prezentācija

Daugavpils pilsētas domes prezentācija

Foruma tiešraides ieraksti ir apskatāmi sociālā tīkla Facebook lapās: www.facebook.com/daugavpilsdome un www.facebook.com/latgales.regions

*Pēc 2017. gada datiem vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums Latvijā joprojām vērojams Latgales reģionā par 5,4 tūkst. jeb 2,0 % .