Ar bērnu sajūsmu un augstu novērtējumu noslēgusies nometne “Piedzīvojums mežā”

No 13. augusta līdz 17. augustam Daugavpils Universitātes pētniecības centrā “Ilgas” norisinājās Latgales plānošanas reģiona rīkotā integrējošā nometne “Piedzīvojums mežā”, kuras mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par citiem jauniešiem, kurus neaudzina viņu vecāki.

Nometnē piedalījās Latgales pašvaldību 35 jaunieši un to aizbildņi no ģimenēm un bērnu namiem. Piecu dienu garumā jaunieši iesaistījās dažādās izglītojoši izklaidējošās aktivitātēs, tiem tika dota iespēja iejusties dabas pētnieku ādā un iepazīt un izpētīt dabas parka “Silene” bioloģisko daudzveidību vides gidu pavadībā.

Veidojot mākslas darbus no māla un akmentiņiem, jaunieši attīstīja sīko motoriku un komunikāciju savā starpā.  Iesaistoties dažādās atraktīvās spēlēs un sacensībās jaunieši komunicēja savā starpā un tādā veidā veicināja izpratni vienam par otru.

Ar īpašu atsaucību jaunieši iesaistījās Canis un reitterapijā, kuru laikā jaunieši vairoja empātiju, paaugstināja pašapziņu, iecietību un paškontroli. Dažādas aktivitātes jauniešiem ļāva kļūt patstāvīgākiem.

Nometnes noslēgumā jaunieši iepazinās ar DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta laboratorijām, Marka Ratko mākslu, Daugavpils Cietokšņa vēsturi un ZINOO centru.

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus pieteikt bērnus dalībai projekta apmaksātai diennakts nometnei, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos ar Latgales bērnunamos dzīvojošajiem bērniem!

Nometni organizēja biedrība „Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Latgales plānošanas reģiona projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Projektu un nometnes norisi finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Sīkāka informācija: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv