Apmācību cikls Latvijas un Lietuvas pašvaldību speciālistiem “Trans-Form” projekta ietvaros

Viens no projekta LLI- 386 “Trans-Form” mērķiem ir teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu un videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana. Tādēļ galvenās projekta aktivitātes ietver un paredz virkni teorētisko apmācību, pieredzes apmaiņas un mācību braucienus uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē).

Jau ir noticis pirmais 4 dienu mācību brauciens pēc jaunām idejām uz Prāgu (Čehija) no 2018. gada 29.oktobra līdz 1.novembrim.

Savukārt no pagājušā gada 28.novembra līdz 30.novembrim projekta LLI- 386 “Trans-Form” ietvaros Rēzeknē notika trīs dienu apmācības par degradēto teritoriju atjaunošanu un investīciju piesaisti to attīstībai. Apmācībās piedalījās pašvaldību pārstāvji no Paņevežas, Visaginas, Rēzeknes, Krāslavas, Rēzeknes novada, kā arī trīs cilvēki no Daugavpils pilsētas domes.

Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” sadarbībā ar projekta vadošo partneri biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” organizēja šo apmācību ciklu, kura laikā tika diskutēts par degradēto teritoriju atjaunošanas ekoloģiskiem, sociāliem un finansiāliem aspektiem, investīciju piesaistīšanas un attīstības scenārijiem, atjaunojamās vietas stāsta radīšanas un mārketinga nozīmi. Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Ingūnu Eleri (dizaina birojs H2E), Rolando Huapaija-Delgado (LIAA), Reini Āzi (eksporta un investīciju konsultants), Laumu Žubuli (SIA “Lūzumpunkts komanda”), Daigu Zigmundi un Natāliju Ņitavsku (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra), kā arī apmeklēt Rēzeknes novada uzņēmumu SIA “VLAKON”.

Projekta īstenošanas gaitā ir paredzēti vēl divi apmācību cikli teritoriju plānošanā iesaistītiem speciālistiem, kas tiks organizēti Lietuvā, kā arī pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru teritorijām un uz Berlīni (Vācija) un Eindhovenu (Nīderlande).