Aleksandrovas internātpamatskolā bērniem ar attīstības traucējumiem veidos relaksējoši-attīstošu vidi

Aleksandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Visaginas „Verdenes” ģimnāziju veiksmīgi īsteno starptautiska pārrobežu projekta “Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”, Latvijas un Lietuvas programmu realizāciju.

2018. gada 21. augustā notika projekta darba grupas tikšanās Visaginas Vērdenes ģimnāzijā, Lietuvā. Sanāksmē piedalījās Visaginas „Verdenes” ģimnāzijas pārstāvji un Aleksandrovas internātpamatskolas pārstāvji, kuri aktīvi darbojas projekta realizācijā.

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Tikšanās laikā darba grupa diskutēja par jau notikušajām nometnēm “Radīsim pašu rokām” bērniem ar īpašām vajadzībām, kuras notika Aleksandrovas internātpamatskolā 2018. gadā. Tāpat tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi, apspriesti jau paveiktie darbi un uzdevumi, kuri ir jāveic arī turpmāk. Tā kā projekta mērķis ir palīdzēt bērniem ar attīstības traucējumiem, kuri cieš no sociālās atstumtības/mazvērtības/trūkuma, attīstot bērnu sociālās prasmes un uzlabojot dzīves kvalitāti, Aleksandrovas internātpamatskolas darba grupa prezentēja jau paveikto darbu relaksācijas telpu ierīkošanā un aktīvi diskutēja par jautājumiem, kas ir saistīti ar dabas takas izveidošanu. Tikšanās laikā projekta sadarbības partneri pauda gandarījumu par paveikto darbu, īpaši izceļot projekta noderīgumu iestādēm un reģioniem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā.

Rakstu sagatavoja: Solvita Sadovska