Aizvadīta Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju ikgadējā sanāksme

Ik gadu Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) rīko Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju sanāksmi, lai izvērtētu aizvadītās sezonas laikā paveikto, dalītos gūtajā pieredzē, jauniem spēkiem un iecerēm iesāktu jauno sezonu.

Jau tradicionāli šīs sanāksmes notiek kādā no viesu namiem. Šogad, 11. janvārī, savas durvis teju 40 kolēģiem un tūrisma nozarē strādājošajiem vēra viesu nams „Krāslava”.

2017. gadā kopējais tūristu skaits Krāslavas novadā bija aptuveni 47941 apmeklētājs, kas ir par 5 % vairāk nekā 2016. gadā. Pēc izmitināšanas iestāžu datiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, visvairāk ārzemnieku bija no Vācijas, Krievijas un Lietuvas. Ir palielinājies tūristu skaits no Norvēģijas, Lielbritānijas un Polijas.

Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka sanāksmē prezentēja 2017. gadā paveiktos darbus:

– piedalīšanās starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2017” (Krāslavas novada informatīvie materiāli tika izplatīti vēl 6 citās starptautiskās tūrisma izstādēs Eiropā),

– izdots atjaunotais tūrisma buklets „Krāslavas novads Daugavas lokos” 4 valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu). Tā izdošanu finansē Krāslavas novada dome (6324,20 EUR); sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldības aģentūru „TAKA” izdots ūdenstūrisma buklets „Augšdaugava” (Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 913,55 EUR), bet sadarbībā ar citiem Latgales tūrisma informācijas centriem Krāslavas novada tūrisma informācija iekļauta kopējā Latgales kartē. Tāpat informācija sagatavota Lauku Avīzes tematiskajai avīzei un citiem izdevumiem.

– lai iepazītu jaunos tūrisma piedāvājumus, TIC organizēja pieredzes apmaiņas braucienu pa Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadiem. Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki un Krāslavas uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Druskininku rajonu Lietuvā.

Ir realizēti vairāki tūrisma nozares attīstībai svarīgi projekti: veikti vērienīgi remontdarbi Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcā; sadarbībā ar vecāku klubu „Varavīksne” izveidota augu dobe ar uzrakstu „Krāslava”; ar Krāslavas novada domes finansiālu atbalstu atjaunotas un uzstādītas 70 koka norādes ar metāla plāksnītēm Latgales reģionālās nozīmes velomaršrutā Nr. 35 „Daugavas loki” marķēšanai.

Ir apstiprināti 2 projekti Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā, ko izstrādāja un iesniedza Krāslavas novada TIC darbinieki: projekts „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE) un „Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējos pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās” (ENJOY BEING TOGETHER). Šī gada otrajā pusē sāksies šo projektu realizācija.

Svarīga loma tūristu piesaistei ir dažādu pasākumu norisei Krāslavā un tās novada teritorijā, tāpēc Krāslavas novada TIC rīko arī kultūras pasākumus, kā arī iesaistās citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs. Aizvadītajā sezonā Grāfu Plāteru pils kompleksā notika Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls – Gurķu svētki, Muzeju nakts, Ziemassvētkiem veltītas aktivitātes un citi tematiski pasākumi. Bez vietējā mēroga pasākumiem Krāslavas TIC organizēja arī Latgales reģiona un Krāslavas novada uzņēmēju dalību starptautiskajā festivālā „Slāvu Bazārs” un pasākumā „Annas Dagdā”.

Aizvadītajā sezonā Krāslavas novadu apmeklēja blogeri no Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas, Instagram speciālisti un fotogrāfi, Latvijas tūrisma operatori.

 Sezona tūrisma uzņēmējiem nebija viegla, laikapstākļi diktēja savus noteikumus, taču uzņēmēji ir apņēmīgi noskaņoti un ar pozitīvām emocijām ir uzsākuši jauno gadu. Tuvojoties aktīvajai sezonai, tiek uzlaboti esošie tūrisma piedāvājumi un atklāti jauni objekti. Starp tiem ir ekskluzīva porcelāna leļļu izstāde, kas izvietota Krāslavas TIC 3. stāvā. Kolekcijā ir teju 700 lelles. Jauns, iedzīvotāju vidū iecienīts objekts ir Krāslavas peldbaseins. Reģistrētas 3 jaunas naktsmītnes: viesu māja „Forest B&B” Krāslavā, brīvdienu māja „Aimasas” Kombuļu pagastā un brīvdienu māja „Pie Sīvera” Aulejas pagastā.

Krāslavas novada TIC, atbalstot novada tūrisma uzņēmējus un izplatot tūrisma informāciju ceļotājiem, arī jaunajā sezonā izdos tūrisma informācijas materiālus, kas tiks izplatīti tūrisma izstādēs Latvijā un citās valstīs. Notiek pastāvīgs darbs, atjaunojot informāciju tūrisma portālos www.visitkraslava.com, www.visitlatgale.com, latgale.travel u.c.  Jaunajā tūrisma sezonā gaidāma Laimes muzeja atklāšana Indrā. Grāfu Plāteru pils kompleksā notiks Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls, kas šogad tiks apvienots ar Tējas festivālu. Tā kā šis Krāslavai ir jubilejas gads, festivāla galvenais ēdiens būs svētku tortes, pīrāgi un cepumi.

Sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību, biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un citām organizācijām Krāslavas TIC plāno rīkot dažādus tematiskus pasākumus, meistarklases un radošās darbnīcas, veltītas lielākajiem un sabiedrībā iecienītākajiem svētkiem (Ziemassvētkiem, Lieldienām, Līgo svētkiem, šogad – Latvijas 100 gadei).

Jaunā 2018. gada sezona solās būt aktīva, interesantiem notikumiem pilna, tāpēc visiem tūrisma nozarē strādājošajiem novēlam, lai tā ir darbīga, veiksmīga un gandarījuma pilna!

Informāciju sagatavoja: Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs