Aizvadīta integrējoša atpūtas nometne ” Piedzīvojums mežā”

Laikā no 13. līdz 17.  augustam Daugavpils Universitātes studiju bāzē “Ilgas”, (Daugavpils novads) Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru projekta “Deinstitucionālizācijas pasākumu īstenošana Latgales plānošanas reģionā” ietvaros organizēja integrējošu diennakts nometni bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem ” Piedzīvojums mežā”.

Nometnes mērķis bija vairot jauniešu empātiju un izpratni par citiem jauniešiem, kurus neaudzina viņu bioloģiskie vecāki, radīt vidi, kurā aizraujošā atmosfērā kopīgi darboties bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem.

Nometnes laikā 35 dalībnieki devās kopīgā dienas un nakts pārgājienā un pārgājienā ar zirgiem, piedalījās sevis un savstarpējo attiecību izzināšanas aktivitātēs, tai skaitā radošajās darbnīcās, veidojot kopīgus mākslas objektus, kā arī iepazinās ar cilvēku labākiem draugiem – speciāli apmācītiem suņiem.

Savu veiklību un komandas saliedētību dalībnieki pārbaudīja sacensībās un sporta spēlēs.

Piedzīvojumiem bagātas bija uz ekskursijas pa DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtu un cietoksni, kā arī Daugavpils Marko Rotko mākslas centra un ZINOO centra Daugavpilī apmeklējums.

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv