Aicinām tūrisma speciālistus piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā

Latgales plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties starptautiskajās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām tūrisma jomā, kas norisināsies Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa un tūrisma informācijas centrā, Lietuvā.

Apmācību – pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un abu valstu pašvaldību tūrisma jomas darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus tūrisma nozarē.

Pasākuma tēma ir sadarbība un partnerība starp dažādām grupām – individuāliem klientiem, uzņēmējiem un sabiedriskajiem medijiem, lai nodrošinātu klientiem labāko tūrisma pieredzi pašvaldībās. Diskusijā Lietuvas un Latgales pašvaldību tūrisma speciālisti tiks aicināti pārrunāt sadarbības veidus, metodes un pieeju, kā dažādās pašvaldībās notiek tūrisma jomas attīstības veicināšana. Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros dalībnieki apmeklēs Lietuvas jaunākās pašvaldības, neparastās Visaginas tūrisma objektus – Ignalinas atomelektrostaciju un lokālo alus darītavu Bear&Boar.

Programma LV 17.07.2018

Šis ir trešais no četriem plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās, un dalībnieki tiek aicināti piedalīties pasākumā septembrī. Uz pasākumiem tiek aicināti tūrisma jomas speciālisti, lai dalītos savā pieredzē un sniegtu ieteikumus Latgales tūrisma brošūras izveidei, ko plānots izdot šī gada rudenī.

Dalībniekus deleģēt pasākumam var līdz 2018. gada 11. jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.