Aicinām personas, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, piedalīties apmācībās

Latgales plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumā – apmācībās personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latvijā un Lietuvā, kas norisināsies 2018. gada 17. un 18. decembrī Daugavpilī. Apmācību mērķis ir uzlabot personu, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, prasmes darbā ar mērķa grupu, kā arī izveidot profesionāļu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai. Šis ir pirmais no trīs kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, kas tiks organizēti projekta ietvaros Latgales reģionā un Lietuvā, un pasākuma dalībnieki tiks aicināti piedalīties arī turpmāk organizētajās apmācībās.

Dalībniekus (jaunatnes lietu speciālistu, psihologu, sociālo pedagogu u.c. speciālistu) apmācībām var pieteikt līdz 2018. gada 11.decembrim, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz apmācību norises vietai Daugavpilī un atpakaļ, ēdināšana apmācību ietvaros, naktsmītnes. Detalizēta informācija tiks izsūtīta apstiprinātajiem dalībniekiem pēc pieteikšanās termiņa.

 Apmācību programma 17.-18.12.2018

 Apmācības tiek īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.