Aicinām pašvaldības piedalīties starptautiskajās apmācībās tūrisma jomā

Latgales plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties starptautiskajās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām tūrisma jomā, kas norisināsies Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 2018. gada 3. jūlijā.

Apmācību – pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un abu valstu pašvaldību tūrisma jomas darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus tūrisma nozarē.

Pasākumā notiks diskusija par prasībām, vajadzībām un priekšrocībām tūrisma jomā 21. gadsimtā, tāpat  dalībnieki tiks iepazīstināti ar Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras prezentāciju par tūrismu Daugavpils novadā, kā arī pasākuma ietvaros dalībnieki viesosies Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja un Šmakovkas muzeja ekspozīcijā, Daugavpils tūrisma informācijas centrā, Daugavpils cietoksnī un Marka Rotko mākslas centrā, lai analizētu muzeju pieejamību, mērķauditoriju, nozīmi un unikalitāti Latgales reģionā.

Programma 03.07.2018

Šis ir otrais no četriem plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās, un dalībnieki tiek aicināti piedalīties pasākumos arī 17. jūlijā un 15. augustā. Uz pasākumiem tiek aicināti tūrisma jomas speciālisti, lai dalītos savā pieredzē un sniegtu ieteikumus Latgales tūrisma brošūras izveidei, ko plānots izdot šī gada rudenī.

Dalībniekus deleģēt pasākumam var līdz 2018. gada 28. jūnijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.