Aicinām pašvaldības piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Zemgalē un Kurzemē

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos ar Kurzemes un Zemgales plānošanas reģioniem un to pašvaldību pārstāvjiem 2018. gada 12. – 13. jūnijā un 19. – 20. jūnijā.

Pasākumu mērķis ir stiprināt starpreģionu sadarbību un iepazīt Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu un pašvaldību pieredzi efektīvākā pārvaldības darba nodrošināšanā. Pasākuma dalībnieki apmeklēs Jelgavas un Liepājas pašvaldības un to iestādes, vietējos uzņēmumus, kam ir pieredze LEAN vadības sistēmas ieviešanā, kā arī Zemgales plānošanas reģionu un būtiskus reģionu tūrisma objektus.

Pirmais pieredzes apmaiņas pasākums ir mērķēts uz tūrisma un kultūras jomas darbiniekiem, savukārt otrais – uz vadības līmeņa pašvaldības darbiniekiem.

Programma 12. – 13. jūnijs
Programma 19. – 20. jūnijs

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 7. jūnijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma ietvaros.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.