Aicinām pašvaldības piedalīties apmācību ciklā

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” pirmās un otrās dienas programmā. Tās norisināsies 2018. gada 6. jūnijā ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”, Rēzeknes novadā, un 2018. 7. jūnijā Lūznavas muižā, Rēzeknes novadā.

Apmācību cikls “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” kopumā iekļauj 10 apmācību dienas, kuru ietvaros tiks skatītas tēmas par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, personāla efektivitāti, vadības procesiem u.c., ievērojot arī LEAN vadības sistēmas pamatprincipus.

21. gadsimtā vadītāju lielākais izaicinājums ir, kā “nepārdegt” zem lielā uzdevumu apjoma un to pieaugošās kompleksitātes. Profesionāls vadītājs nav nejaušība, bet to veido specifiski apgūtas prasmes, kas ļauj cilvēkam tikt galā gan ar darba stratēģiskajām, gan operacionālajām prasībām, ar kurām saskaras cilvēki vadības pozīcijās. Apmācību dienas domātas visu līmeņu vadītājiem, lai aplūkotu šīs tēmas LEAN vadības sistēmas kontekstā un pielāgotu pieejamos risinājumus savai ikdienai.

Programma 6. jūnijam “Bākā”

Programma 7. jūnijam Lūznavas muižā

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 30. maijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.