Aicinām pašvaldības piedalīties apmācībās par klientu grupām un partnerību

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” piektajā un sestajā apmācību dienā, kas norisināsies 2018. gada 10. un 11. jūlijā jauniešu centrā “Strops”, Aglonā.

Apmācību piektajā dienā 10. jūlijā tiks runāts par to, ko vēlas klients 21. gadsimtā, un esošajām un iesējamajām pašvaldības klientu grupām, savukārt sestajā dienā 11. jūlijā tēmas būs partnerības stratēģiskā nozīme un sadarbība ar dažādām klientu grupām pašvaldības optimizācijai un attīstībai. Jautājumi un iespējamie risinājumi tiks skatīti LEAN vadības sistēmas darbības ietvaros, kas paredz klientam piešķirt pēc iespējas lielāku vērtību, efektīvi patērējot rīcībā esošos resursus.

Programma 10.07.2018.

Programma 11.07.2018.

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 4. jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.