Aicinām pašvaldības doties iepazīt Lietuvas pašvaldību pieredzi kultūras jomā

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām, kas norisināsies 2018. gada 24. un 25. jūlijā Utenā un Anīkščos.

Starptautiskajā pieredzes apmaiņas pasākumā galvenais uzsvars tiks likts uz sadarbības stiprināšanu ar Lietuvas pašvaldībām kultūras jomā. Pasākuma ietvaros dalībnieki apmeklēs muzejus, bibliotēkas, radošo industriju inkubatorus un tūrisma apskates objektus, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem kultūrā Utenas un Anīkšču pašvaldībā. Dalībnieki tiks aicināti diskutēt par to, kā pilnveidot un optimizēt kultūras jomas pakalpojumu sniegšanu vietējās pašvaldībās, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju vajadzības.

Programma 24.-25.07.2018

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvi dalībai pasākumā līdz 2018. gada 18. jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma ietvaros.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.