Aicina ziedot Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošanai

Rugāju novada Augustovas baznīca

Ar daļēju finansējumu ir apstiprināts Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes draudzes valdes vadītājas izstrādātais un iesniegtais projekts “Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana” LEADERprogrammā. Lai pilnīgi varētu realizēt apstiprināto projektu, vēl nepieciešami 1334,00 eiro. Prāvests O.Misjūns un Augustovas draudzes valde aicina iedzīvotājus kopīgiem spēkiem saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta pilnīgai realizācijai.

Ziedojumus var pārskaitīt uz Augustovas draudzes bankas kontu, numurs LV10PARX0016914220001, reģistrācijas numurs 99500001329. Ar norādi –projekta realizācijai. Var arī iesniegt personīgi prāvestam O.Misjūnam vai draudzes valdes priekšsēdētājai G.Grigānei.

Ziedojumi tiks reģistrēti un ieskaitīti draudzes bankas kontā. Mēs ļoti ceram uz jūsu atbalstu!

Jau iepriekš paldies!

Augustovas draudzes valdes vārdā G.Grigāne