Aicinam latviešu diasporas organizācijām pieteikties Ārlietu ministrijas diasporas atbalsta finansējumam pasākumiem un iniciatīvām 2019. gadā.

Pieteikšanās termiņi 2019. gadā plānotajiem projektiem:

  • 15. janvāris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2019. gada 14.februāra līdz 2019. gada 30. jūnijam;
  • 15. aprīlis projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim;
  • 15. jūlijs
  • 15. oktobris.

Aicinām projektus iesniegt savlaicīgi, rēķinoties ar to, ka otrajā pusgadā komisijai pieejamais atlikušais finansējums varētu būt ierobežotā apjomā.

Diasporas projektu izvērtēšanas komisija varēs lemt par līdzekļu piešķīrumiem 2019.gada janvāra beigās ar nosacījumu, ja tiks apstiprināts valsts budžets.

Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Ārlietu ministrijas Komisija par 2019. gada prioritātēm noteikusi projektus, kuri veicina:

  • latviskās identitātes un piederības stiprināšanu un latviešu valodas saglabāšanu, kā arī kultūras izpēti un saglabāšanu;
  • mērķtiecīgu diasporas iesaistīšanu Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā;
  • diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanu;
  • remigrāciju.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā – Aktualitātes – Saites – Tautiešiem ārzemēs – Projektu iesniegšanas kārtība: www.mfa.gov.lv