Aicina pieteikties bezmaksas apmācībām Latvijas kultūras vēstnieku nometnē

Lai kopīgās mācībās pilnveidotu savas zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, dažādu vietējo kopienu kultūras līderi – latvieši un īpaši mazākumtautību pārstāvji no visas Latvijas, – aicināti piedalīties apmācību ciklā “Latvijas kultūras vēstnieku nometne”. Apmācības notiks no 2018. gada 13. līdz 16. septembrim Lubānas novadā,  Indrānu pagasta “Ezerniekos”.

Bezmaksas apmācībām var pieteikties kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji, kas ikdienā veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu savos novados un pilsētās.

Četru dienu laikā dalībniekiem būs iespēja darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi un zināšanas, iepazīt labās prakses piemērus, veidot jaunas sadarbības formas, kā arī apgūt praktiskās prasmes projektu izstrādē. Katrs nometnes dalībnieks varēs popularizēt savas organizācijas darbību, kā arī gūt ieskatu dažādu Latvijas mazākumtautību kultūras mantojumā un tradīcijās.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Starpkultūru dialoga prasmju attīstība;
  • Projektu un aktivitāšu izstrāde un īstenošana;
  • Labās prakses piemēri;
  • Personības pilnveidošanas nodarbības.

Programmas mērķis ir sagatavot 25 mazākumtautību pārstāvjus un latviešus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām kopīgu kultūras projektu un pasākumu veidošanai.

Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās mācības. Šādas mācības notiek katru gadu, un katru gadu kustībai pievienojas jauni kultūras vēstnieki. Kopīga zināšanu pilnveidošana un sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ierosmes gūšanai turpmākam darbam.

Iepazīties ar plašāku mācību aprakstu un programmu iespējams: sadarbibasplatforma.lv/

Dalība apmācību programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 2018. gada 5. septembrim nosūtot to uz e-pastu celma.lauma@gmail.com . Apstiprinājumi par dalību mācību programmā izvēlētajiem dalībniekiem tiks paziņoti līdz 2018. gada 10. septembrim.

Piedalies “Latvijas kultūras vēstnieku nometnē”!

Apmācību programmu veido biedrība „Sadarbības platforma” ar British Council pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.

Programma
Apmācību programma mazākumtautību pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvjiem
Pieteikuma anketa

Papildu informācijai: Lauma Celma, T. 29822258