Aicina apmeklēt semināru “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana”

Š.g. 2.augustā no plkst. 10.00 līdz 12.30 Zemkopības ministrijas Konferenču zālē 2.stāvā ( Zemkopības ministrijas administratīvajā ēkā Rīgā, Republikas laukumā 2)  notiks informatīvais seminārs par iespēju biedrībām un nodibinājumiem piedalīties atklātā projektu iesniegumu atlases konkursā ar Eiropas Savienības atbalstu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.
Projekti tiks īstenoti Specifiskās atbalsta mērķa (SAM)  9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros.

Lūdzam savu dalību semināram reģistrēt CFLA mājas lapā  cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi

Lai iekļūtu ēkā palīdzība varētu būt nepieciešama personām, kas pārvietojas  riteņkrēslā / personām ar kustību traucējumiem , tādējādi aicinām par to norādīt savā pieteikumā.

Semināra “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” darba kārtība:

 

LaiksTematsLektors
9.30 – 10.00Reģistrācija
10.00 – 10.05Semināra atklāšanaAgija Bistere; CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja
10.05 – 10.259.2.2.3.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas nosacījumiJānis Laucis; LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Anna Grīnberga; LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte

10.25 – 11.00Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta iesnieguma iesniegšanu KP VIS vidē un projektu iesniegumu vērtēšanuAgija Bistere; CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja

Gunda Cimdiņa; CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Jānis Laucis; LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

11.10 – 12.30Jautājumi un atbildes