Aicinām tūrisma speciālistus piedalīties starptautiskās apmācībās par Lean rīkiem

Latgales plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām tūrisma jomā, kas norisināsies šī gada 12. septembrī Preiļu novada kultūras centrā.

Apmācību – pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un abu valstu pašvaldību tūrisma jomas darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus tūrisma nozarē.

Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar LEAN vadības sistēmas rīku pielietošanu situācijas analīzē un iespējamo risinājumu veidošanā tūrisma nozarē un ikdienas darba optimizācijā. LEAN vadības sistēmas pamatā ir mērķis ar minimāliem resursiem sasniegt maksimālu rezultātu, kas sekmētu organizācijās, pašvaldībās vai to iestādēs notiekošos procesus. Lai uzzinātu par Preiļu novada stratēģiju tūristu piesaistē, pasākuma ietvaros paredzēts apmeklēt labās prakses piemērus tūrisma jomā –  Preiļu muižas kapelu, vīngliemežu audzētavu “Ošu mājas”, kā arī uzņēmuma “Preiļu siers” degustāciju.

Programma 12.09.2018

Šis ir pēdējais no četriem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās – vasarā tūrisma speciālisti tikās Anīkščos (Lietuva), Daugavpilī (Latvija) un Visaginā (Lietuva). Uz pasākumiem aicināti tūrisma jomas speciālisti, lai dalītos savā pieredzē un sniegtu ieteikumus Latgales plānošanas reģiona brošūras izveidei, ko plānots izdot projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.

Dalībnieki var pieteikties pasākumam līdz 2018. gada 7. septembrim, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.