Aglonas novada domes Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018″

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglona novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā var piedalīties nereģistrēta iedzīvotāju grupa, sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Projektus finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektus var iesniegt, pretendējot uz maksimālo atbalsta summu 500.00 EUR vienam projektam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz  2018. gada 25. maijam plkst. 16.00 Aglonas novada domes klientu apkalpošanas centrā, Somersetas 34, Aglona, Aglonas novads.

NOLIKUMS_Aglona_2018

1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_2018

1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_2018

2.pielikums_Darba_uzskaites_tabele

2.pielikums_Darba_uzskaites_tabele

3. pielikums. Mazo_grantu_atskaite_2018

3. pielikums .Mazo_grantu_atskaite_2018

4.pielikums_vertesanas kriteriji

4.pielik_vertesanas kriteriji

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Tatjana Komare, T. 65324570; e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv