Aglonas novada dome izsludina Mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018″

Aglonas novada dome 2016. gadā  iesaistījās  apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, un saskaņā ar apvienības nolikumu,  rīko mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām  Aglonas novadā.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglona novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā var piedalīties nereģistrēta iedzīvotāju grupa, sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Projektus finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektus var iesniegt, pretendējot uz maksimālo atbalsta summu 500.00 EUR vienam projektam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz  2018. gada 25. maijam plkst. 16.00 Aglonas novada domes klientu apkalpošanas centrā, Somersetas 34, Aglona, Aglonas novads.

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Konkursa kontaktpersona saziņai: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja, tālr. 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja