Aglonā ievēlēts jauns priekšsēdētājs

Juris Butēvics

6. augustā tika sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde, kuras laikā tika ievēlēts jaunais novada domes priekšsēdētājs.

Ar 5 balsīm “PAR” un 3 balsīm “PRET” par Aglonas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Juri Butēvicu (Grāveru pagasta saraksts).

Latgales plānošanas reģions apsveic J.Butēvicu, novēlot panākumiem vainagotu darbu, kā arī izdošanos novada attīstībā. Apsveicam!

Foto: Tatjana Komare, Aglonas novada dome