Aicinām pašvaldības piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā kultūras jomā

Latgales plānošanas reģions aicina pašvaldības piedalīties starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām kultūras jomā, kas norisināsies šī gada 31. oktobrī Molētos, Lietuvā projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.

Kultūras jomas pašvaldību pārstāvju darba grupas tikšanās mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus kultūras nozarē. Pasākuma dalībnieki tiks aicināti diskutēt par kultūras mantojuma popularizēšanu Latvijā un Lietuvā, kā arī  dalīties pieredzē par veidiem un inovatīviem risinājumiem zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm. Pasākuma ietvaros ir paredzēta arī kultūras jomas labo prakses piemēru izpēte Molētos, apmeklējot Lietuvas Etnokosmoloģijas muzeju un dodoties virtuālā izglītojošā tūrē pa Molētiem.

Programma 31.10.2018

Dalībnieki var pieteikties pasākumam līdz 2018. gada 25. oktobrim, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.