Daugavpilī notiks seminārs par Eiropas pieaugušo izglītības elektronisko platformu

Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī trešdien, 12. septembrī notiks seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un tās piedāvātās iespējas” pieaugušo izglītības nozares profesionāļiem un ar šo sfēru saistītiem pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par pieaugušo izglītības iespējām Eiropā un Latvijā, kā arī izmantot iespēju piedalīties tiešsaistes treniņā, apgūstot EPALE — Eiropas daudzvalodu virtuālās platformas pieaugušo  izglītībai – lietošanu: piekļuvi resursiem, sadarbības partneru meklēšanu ar EPALE starpniecību, rakstu komentēšanu un izvietošanu, savu ierakstu veidošanu pasākumu kalendārā.

EPALE ir pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 24 Eiropas valstu valodās, arī latviski, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pedagogiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā, kā arī viedokļu apmaiņas, sadarbības partneru meklējumu un  komentāru sadaļu.

EPALE mājas lapu apmeklējiet šeit: ec.europa.eu/epale/lv .

Semināru rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldiErasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

Semināra darba kārtība

11:00 – 11:30      Reģistrācija, kafija
11:30 – 12:00      Semināra atklāšana, uzrunas

                               Daugavpils domes pārstāvis

                               Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes administrācijas pārstāvis

                               Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, departamenta dir_ektora p.i.

12:00 – 12:30      Pieaugušo izglītības aktualitātes Eiropā un Latvijā

                             Silvija Kārkliņa, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” satura eksperte

12:30 – 13:00      EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā

                             Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja

13:00 – 13:30      Pieaugušo izglītības iespējas Daugavpilī (mācību iespējas strādājošajiem: ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ESF projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, bezmaksas kursi, EPALE piedāvātās iespējas)

                             Ilze Onzule, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā, EPALE Latgales reģiona koordinatore

13:30 – 14:00      Iepazīstam EPALE klātienē: EPALE reģistrēto lietotāju iespējas, tiešsaistes treniņš

                             Daina Jāņkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore

14:00 – 14:30      Jautājumi un diskusijas

                             vada Daina Jāņkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore

14:30 – 15:00      Semināra noslēgums, kafija

 

Seminārs tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.