Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome Rīgā tiekas ar NVA vadību

Piektdien, 13.jūlijā Latgales pārstāvniecībā Rīgā (Jēkaba kazarmās) notika Latgales plānošanas reģiona administrācijas un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļu tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktori Evitu Simsoni un direktores vietnieci Aigu Balodi, lai izrunātu aktuālos jautājumus kas radušies pēc NVA nākotnes iecerēm veikt reorganizāciju reģionālajās NVA filiālēs pašvaldībās, tai skaitā Latgales plānošanas reģiona reģionālajos attīstības centros.
Latgales plānošanas reģiona pašvaldības ir satrauktas par izskanējušo informāciju, tāpēc tikšanās laikā sabiedrības interesēs tika meklēti risinājumi, lai nerastos situācija, ka vairākos reģionam nozīmīgos attīstības centros NVA pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejami daudz ierobežotākā apjomā un var pat nebūt pieejami klātienē.
Latgales plānošanas reģions uzskata, ka NVA pakalpojumu apjoma samazināšana un attālināšana no cilvēkiem nav uzskatāma par labvēlīgu uzņēmējdarbības veicināšanai. Reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām nepieciešamo valsts pakalpojumu pieejamība nedrīkst tikt pakļauta samazināšanas izmaiņām, kamēr sadarbībā ar pašvaldībām nav atrasti alternatīvi risinājumi, tādēļ nepieciešams stiprināt sadarbību starp pašvaldību klientu apkalpošanas centriem un NVA.
Kā diskusijā uzsvēra pašvaldību vadītāji, liela nozīme ir potenciālo darbinieku kvalitatīvām apmācībām darba tirgum aktuālajās nozarēs, kontroles funkciju nepieciešamību, kā arī nepieciešamību darbiniekiem labvēlīgāk pielāgot dažādus laika termiņus. Kā pozitiva iezīme tika atzīmēta pagaidu algotie drabi u.c. NVA veiktās aktivitātes nodarbinātības veicināšanai.

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv