3X3 radošā grupa aicina aktivizēties krāslaviešus!

No 8. līdz 15. jūlijam pasaules latviešu kustība 3×3 pulcēs kopā latviešus no trim pusēm – Latvijas, austrumiem un rietumiem, lai satiktos trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki.

Dalībniekus sagaida spraiga nedēļa saieta ievirzēs – interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Galvenā pasākuma norises vieta būs Krāslavas pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnāzija. Vakara pasākumi un citas aktivitātes notiks Krāslavas pils teritorijā, kultūras namā un estrādē.

Piedalīšanās saietā, tikai iepriekš piesakoties pie Jutas Bubinas ar e-pasta starpniecību – jutta@inbox.lv. Motivācijas vēstulē ir jāpastāsta mums, kādēļ latvietība jums ir svarīga, kā arī kādēļ jūsu ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3×3 saietā. Pieteikties var līdz 1. maijam. Jautājumu gadījumā zvaniet saieta vadītājai Ilzei Cekulei 27799861.

3×3 Krāslavas radošā grupa aicina aktivizēties krāslaviešus un pieteikties nometnei! Krāslavas novada iedzīvotājiem darbošanās ievirzēs un dalība visās 3×3 saieta aktivitātēs, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības gādībai, tiek piedāvāta šāda dalības maksa – 15 eiro, ģimenēm (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem) – nepārsniedzot 35 eiro, neiekļaujot ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumus.

Saieta programma

Dienas ritms

Visu ieviržu apraksti