2017. gadā ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā pieauga par 13,7 %

2017. gadā ārvalstu ceļotāji 7,7 milj. reižu šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 13,7 % vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Pērn ārvalstu ceļotāji valstī iztērēja 691,9 milj. eiro – par 46,7 milj. eiro jeb 7,2 % vairāk nekā 2016. gadā.

2017. gadā Latviju apmeklēja 1,9 milj. ārvalstu vairākdienu ceļotāji, kas ir par 8,7 % vairāk nekā 2016. gadā, un, iztērējot par 12,5 % jeb 533.9 milj. eiro vairāk. Kopējais pavadīto nakšu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 1,0 %, sasniedzot 8,9 milj. nakšu. Savukārt vidējais viesu uzturēšanās ilgums bija 4,5 naktis, kas ir par 0,4 diennaktīm mazāk nekā 2016. gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojami palielinājās ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits no Apvienotās Karalistes (par 95,7 %), kā arī pieauga vairākdienu ceļotāju skaits no Vācijas (31,8 %), Krievijas (9,3 %) un Zviedrijas (7,3 %). Samazinājās ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits no Igaunijas (par 27,1 %), Lietuvas (19,8 %) un Baltkrievijas (15,3 %).

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits un izmaiņas 2016. un 2017. gadā
(tūkstošos)

Vairākdienu ceļotāji 88,1 % gadījumu Latvijā ieradās tūrisma nolūkā, no tiem 38,5 % atpūsties, 29,9 % – apciemot radus un draugus un 19,7 % – kārtot darījumus. Savukārt 11,9 % Latviju apmeklēja citā nolūkā, piemēram, lai mācītos.

Pērn vidējie izdevumi vairākdienu braucienā pa Latviju bija 273,86 eiro, savukārt vidējie izdevumi diennaktī –60,22 eiro.

Ārvalstu tūristi visvairāk naktis (71,2 %) pavadīja īrētās jeb maksas naktsmītnēs, bet pie radiem un draugiem, vasarnīcās un citās privātajās bezmaksas naktsmītnēs – 28,8 % nakšu. Privātajā bezmaksas naktsmītnē viens ceļotājs vidēji pavadīja 7,2 diennaktis, kas ir par 3,8 diennaktīm vairāk nekā vidēji maksas naktsmītnē (3,4 diennaktis).

No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, kuri 2017. gadā šķērsoja Latvijas valsts robežu, 59,1 % izmantoja gaisa transportu, 36,7 % – autotransportu, 0,6 % – jūras transportu un 3,6 % – dzelzceļa transportu.

Pērn vienas dienas un vairākdienu robežšķērsojumu visvairāk bija no kaimiņvalstīm: Lietuvas – 37,5 %, Igaunijas – 18,6 % un Krievijas – 9,3 %. Ievērojami pieauga robežšķērsojumu skaits no Apvienotās Karalistes – par 87,4 %,  Zviedrijas – par 71,6 % un Polijas – 23,1 %.

Ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaits un izmaiņas pa valstīm 2016. un 2017. gadā
(tūkstošos)

Valsts2016. gads2017. gadsIzmaiņas, % (2017./2016. g.)
Pavisam

6 797,0

7 725,8

13,7

Lietuva

2 747,4

2 896,6

5,4

Igaunija

1 397,5

1 435,6

2,7

Krievija

597,9

717,7

20,0

Vācija

447,2

485,1

8,5

Polija

249,5

307,2

23,1

Apvienotā Karaliste

142,0

266,2

87,4

Zviedrija

125,2

214,9

71,6

Somija

156,3

185,9

18,9

Baltkrievija

151,8

173,7

14,4

2017. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaits ir pieaudzis par 53,2 %, savukārt kopš 2005. gada to skaits ir palielinājies 2 reizes. Divpadsmit gadu laikā ir būtiski auguši arī ārvalstu ceļotāju izdevumi braucienos pa Latviju (2,6 reizes) un vairākdienu ceļotāju pavadīto nakšu skaits (1,8 reizes). Vidējais uzturēšanās ilgums 2017. gadā bija līdzīgs kā 2005. gadā – 4,5 diennaktis

Ārvalstu ceļotāju raksturojošie rādītāji 2005, 2010–2017

Robežšķērsojumu skaits, tūkst.Kopējie robežšķērsotāju izdevumi, milj. eiroVairākdienu ceļotāju pavadītās naktis, tūkst.Vidējais ceļojuma ilgums, naktis

2005

3774

270,3

4,982

4,5

2010

5042

475,1

5,297

3,9

2011

5538

540,0

6,126

4,1

2012

5569

545,8

5,799

4,0

2013

5822

608,4

7,017

4,6

2014

6246

668,5

7,828

4,2

2015

6842

742,2

8,154

4,0

2016

6797

645,2

8,776

4,9

2017

7726

691,9

8,865

4,5

Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnē “Tūrisms – galvenie rādītāji”. Dati publicēti CSP datubāzē sadaļā “Tūrisms” (ikgadējie statistikas dati).

Mediju jautājumi: E-pasts: media@csb.gov.lv; Tālr.: 6736662127880666