Zināmi Latgales Kultūras programmas 2017 projektu konkursa rezultāti

 

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2017. gada 1.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2017.gada maija līdz 2017. gada decembrim ieskaitot.
Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2017. gada 23.martā tika iesniegti 147 projekti ar pieprasīto finansējumu 433 175.44 EUR. Ekspertu komisija 6 cilvēku sastāvā periodā no 23.03.2017.- 12.04.2017. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja projektus „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 104 746.00 EUR. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome izvērtēja ekspertu komisijas izvirzītos projektus finansiālā atbalsta saņemšanai un 2017.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros apstiprināja finansiāla atbalsta piešķiršanu sekojošiem projektiem:
• Vītvuordu stuosti Latgolā, Biedrība “LOBS”, 1200 EUR;
• 18.Kamermūzikas festivāls Balvos, Balvu kultūras un atpūtas centrs, 1650 EUR;
• Ziemeļlatgales amatierteātru radošā diena “Teātra kafejnīca KOMĒDIJA”, Biedrība nextHorizont, 500 EUR;
• Gaismu Gaismas nesējiem. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu kultūras darbinieku tālākizglītības veicināšana, Balvu novada pašvaldība, 371 EUR;
• Festivāls Latgales ērģeļu dienas, Jauniešu mūzikas studija – biedrība, 3700 EUR;
• RUNĀ AR MANI. Cilvēku un augu komunikācija Lūznavas muižā, Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2000 EUR;
• Kultūrvēsturiska un literāra gadagrāmata “Tāvu zemes kalendārs 2018”, Latgales kultūras centra izdevniecība, 2500 EUR;
• Fotoalbuma “Latgalietis XXI gadsimtā” izdošana, SIA Laura plus, 4000 EUR;
• V.I.V.A., Biedrība Līvānu mākslinieku biedrība, 2000 EUR;
• Fotografēšanas pamatiemaņu apgūšanas darbnīca Zilupē, Zilupes novada pašvaldība, 800 EUR;
• Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12.klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa “Ik solī, ko speru, Veras debesu vārti, Tepat, virs Latvijas zemes” (R.Mūks) organizēšana, Galēnu kultūrvēstures biedrība, 500 EUR;
• Meža svētki Žīguros, Viļakas novada dome, 600 EUR;
• Gonu bolsi Medņevā, Viļakas novada dome, 400 EUR;
• 1.Starptautiskais glezniecības plenērs VALDIS BUŠS, Viļakas novada dome, 2500 EUR;
• Mūzika saulrietam, Biedrība RITINEITIS, 1500 EUR;
• Ebreju kultūras popularizēšana Latgalē, Biedrība ARAYN, 1000 EUR;
• Ludzas igauņu muzikālā folkloras mantojuma audiālā dokumentēšana, Biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki, 1000 EUR;
• Triju dienu seminārs “Pēc aizmirstā motīva…”, Biedrība BeKas, 700 EUR;
• Laikā Ludzā – plenērs un izstāde, Ludzas novada pašvaldības Ludzas novadpētniecības muzejs, 600 EUR;
• II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme”, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, 1000 EUR;
• Tradicionālo amatu prasmju darbnīcas tūrisma aktivitāšu dažādošanai, Biedrība Latgales tradicionālās kultūras centrs Latgaļu sāta, 1500 EUR;
• VI Daugavpils Mūzikas un Makslas festivāls ReStArt 2017, Daugavpils kultūras atbalsta biedrība, 3000 EUR;
• Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 3.kārta, Biedrība Sovim ļaudim, 3500 EUR;
• Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” latgaliešu dziesmu albums “Rūtaļa”, O.Slišāna piemiņai, Rēzeknes novada pašvaldība, 1000 EUR;
• Roll up stendi ceļojošās izstādes “Latvijas valsts izveide: Krāslava-Latgale-Latvija” iekārtošanai, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, 450 EUR;
• Komponistes Guntras Kuzminas dziesmu/nošu krājuma “Sirdsgunteņa” izdošana, Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, 1500 EUR;
• Kultūrvēsturiskā konference “Dižo latgaliešu devums Latvijai”, Latgales Centrālā bibliotēka, 490 EUR;
• Latgales kongresa simtgadei veltīta iestudējuma “Nūgrymušõ pile” viesizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī, VSIA Daugavpils teātris, 5000 EUR;
• Latgales folkloras skola 2017, Daugavpils Latviešu kultūras centrs, 1100 EUR;
• Grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums mums līdzās, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 1200 EUR;
• Latgales dziesmu vakars Dagdas novada svētki “Annas Dagdā”, Dagdas novada pašvaldība, 2500 EUR;
• Vasaras meistardarbnīcas “Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā”, Viļānu novada pašvaldība, 1200 EUR;
• Latgaliešu kultūras ziņu portāls LaKuGa.lv, Latgolys Studentu centrs, 5000 EUR;
• Tekstimākslas projekts #100dečiLatvijai, SIA Anneles zeme, 2000 EUR;
• Grāmatas “Aiz ezera balti bērzi…” manuskripta pabeigšana, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, 2000 EUR;
• Interaktīvas izrādes “Drebošā telts” pieejamības nodrošināšana Latgales skatītājiem, Biedrība Rēzeknes pilsētas Teātris –studija JORIKS, 1200 EUR;
• Mūsdienu deju izrādes “Muzikālais ceļojums” iestudēšana, Biedrība STOPTIME DANCE STUDIO, 100 EUR;
• Prieks ir vislabākais ārsts, Biedrība Jaunatnes Čemodāns, 300 EUR;
• Konference “Stanislava Kambalas ieguldījums Latgales vēsturiskajos procesos”, Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde, 500 EUR;
• Pīterdīna Rogovkā. Veltīta P.Jurciņa 85 gadu jubilejai, Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, 1000 EUR;
• Skolotāju un studentu radoša nometne “Vosourošana-17” par tēmu “Novadmācība skolā”, LVLKSA nodibinājums, 2000 EUR;
• Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu mana dzimtā zeme, Riebiņu novada dome, 1500 EUR;
• Izstāde “Cita Sibīrija: Timofejevka, Lejas Bulāna, Suhonoja”, Latvijas Universitātes aģentūra “Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, 905 EUR;
• Mūsdienu mākslas galerijas festivāls 2017, Biedrība GALERIJA, 2000 EUR;
• Tautas deju oriģinālhoreogrāfiju izveides un apguves nometne VPDK DZIGA repertuāra atjaunošanai, Biedrība Večerinka, 2500 EUR;
• Latgales izglītības iestāžu pūteju orķestru koncerts, festivāls “Taures skan Baltinavā” veltīts Latgales kongresa simtgadei, Baltinavas novada dome, 2000 EUR;
• Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 720 EUR;
• Raibīs. Ailis, Biedrība Kukuži, 900 EUR;
• Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne “Garā pupa”, Līvānu novada dome, 1400 EUR;
• Tev, Dieviņ, spēks, varīte, tev gudrais padomiņš, Preiļu novada dome, 510 EUR;
• Latgales kultūrvide – tautas māksla un amati žurnālā A12, SIA 5 Labas ziņas, 1900 EUR;
• Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecība – veltījums Latgalei, Biedrība Rēzeknes mākslinieku kopa, 400 0 EUR;
• Latgales kultūras festivāls 2017, Biedrība Latgales tematiskie ciemi, 5000 EUR;
• Latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks 2017”, SIA Austrumlatvijas koncertzāle, 3000 EUR;
• Latgalīša leluo dzīšmu klade, Biedrība Latgolys Studentu centrs, 2500 EUR;
• V Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs “CERAMIC LABORATORY”, Biedrība Daugavpils Māla Mākslas Centrs, 3000 EUR;
• Elektroniskais izdevums “1917.gada Latgales kongress avotos, pētījumos un apcerēs”, Daugavpils Universitāte, 950 EUR;
• GAISMAS LAIKS, NVO radošā apvienība Perspektīva, 3000 EUR;
• Gleznotāja Osvalda Zvejsalnieka izstādes “Krāslava mūža garumā” katalogs, Krāslavas novada kultūras nams, 1500 EUR;
• Grāmatas “Izcilie Latgales ebreji” izdošana, veltīta 100.jubilejai Latvija, Biedrība MEMORY and HELP, 1500 EUR;
Informāciju sagatavoja:
Edgars Kluss
65420257