VARAM diskusijā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem meklē efektīvākos risinājumus Latgales reģiona izaugsmei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts trešdien, 2017.gada 31.maijā Rēzeknē tikās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai diskutētu par efektīvākajiem instrumentiem Latgales reģiona izaugsmei.

Tikšanās laikā J.Eglīts uzsvēra: “Mazināt reģionālās attīstības atšķirības ir Latvijas ilgtermiņa izaicinājums. Eiropas Savienībā nav tādu valstu, kurās nebūtu reģionālās attīstības atšķirību. Tomēr Latvijā tās ir vienas no lielākajām, kā rezultātā būtiski samazinās reģionu konkurētspēja, jo, reģioniem zaudējot iedzīvotājus, tie zaudē Latvijas galveno resursu – cilvēkkapitālu. Cilvēku emigrāciju veicinošs apstāklis ir darba iespēju trūkums – tāpēc visas pūles ir jākoncentrē reģionālās ekonomikas uzlabošanai.”

VARAM ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un Latgales plānošanas reģionu ir ielikusi pamatus Latgales reģiona ilgtermiņa attīstībai – izveidota un īstenota atsevišķa programma šī reģiona izaugsmei, kas pozitīvi ietekmē tā izaugsmi. Tāpat izveidota Latgales speciālā ekonomiskā zona. Tās darbības piecos mēnešos izskatīti un atbalstīti pieci projekti, plānojot piesaistīt 1,05 milj. eiro privāto investīciju un radot 34 jaunas darba vietas. Vienlaikus rastas iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 52 milj. eiro apmērā. Tā rezultātā tiks radītas 861 darbavietas, kā arī piesaistītas privātās investīcijas vairāk kā 60 milj. eiro apmērā.

“Iedzīvotāji un uzņēmēji pozitīvi novērtē paveikto Latgales reģiona attīstībai. Tomēr mums visiem jāapzinās, ka reģionālas attīstības atšķirības ir ilgtermiņa problēma, tāpēc nevar gaidīt tūlītēju attīstības atšķirību izzušanu. Lai panāktu izmaiņas ir ļoti būtiski nodrošināt sistemātisku un ilgtermiņa atbalstu Latgalei,” tikšanās laikā uzsvēra VARAM parlamentārais sekretārs J.Eglīts.