Valsts atbalsta biznesu aktualitātes

Septembrī un oktobrī piecās Latvijas pilsētās notiks forumi “Valsts atbalsta biznesu”, sniedzot uzņēmējiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.
 Forumi par valsts atbalstu uzņēmējiem ir kļuvuši jau par ikgadēju tradīciju, sniedzot iespēju komersantiem vienuviet saņemt plašu informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu. 
Šogad Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum (Altum), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) kopīgi rīkotajos  pasākumos piedalīsies vairāk kā 20 iestādes, organizācijas, kā arī komercbankas.
1.    11. oktobrī Valmierā notiks forums “Valsts atbalsta biznesu” – viss par valsts atbalstu uzņēmējiem
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16423-11-oktobri-valmiera-notiks-forums-valsts-atbalsta-biznesu-viss-par-valsts-atbalstu-uznemejiem

2.    Izsludināts fotokonkurss “Energoefektivitāte mums apkārt”
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16396-izsludinats-fotokonkurss-energoefektivitate-mums-apkart Attēlus gaidām līdz 9.oktobrim.

3.    Aicinājums uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu sadarbības un konkurētspējas veicināšanai
<https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16283-aicinajums-uz-konferenci-inter-comp-inno-uznemumu-sadarbibas-un-konkuretspejas-veicinasanai>
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16283-aicinajums-uz-konferenci-inter-comp-inno-uznemumu-sadarbibas-un-konkuretspejas-veicinasanai 

4.    Atklāta pieteikšanās konkursā sievietēm par ES balvu inovatīvā uzņēmējdarbībā
http://www.esfondi.lv/jaunumi/atklata-pieteiksanas-konkursa-sievietem-par-es-balvu-inovativa-uznemejdarbiba 

5.    MK paplašina atbalsta apmēru uzņēmējiem kompetences centros
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16405-mk-paplasina-atbalsta-apmeru-uznemejiem-kompetences-centros 

6.    Lielajiem būvniekiem no šā gada 1. oktobra jānodrošina elektroniska darba laika uzskaite
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16418-lielajiem-buvniekiem-no-sa-gada-1-oktobra-janodrosina-elektroniska-darba-laika-uzskaite 

7.    Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīvesvietas, NVA piedāvā iespēju saņemt reģionālās mobilitātes atbalstu http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2<http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4953&from=0>&mid=2&txt=4953&from=0 

8.    Nodrošinās vienlīdzīgus nosacījumus visiem atkārtotas TUA saņēmējiem
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16408-nodrosinas-vienlidzigus-nosacijumus-visiem-atkartotas-tua-sanemejiem 

9.    Ekonomikas ministrija turpina darbu pie OIK samazināšanas scenārija ieviešanas
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16409-turpinam-darbu-pie-oik-samazinasanas-scenarija-ieviesanas 

10) Aicina pieteikties konkursam „Eksporta un inovācijas balva 2017”
<https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16193-aicina-pieteikties-konkursam-eksporta-un-inovacijas-balva-2017>
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16193-aicina-pieteikties-konkursam-eksporta-un-inovacijas-balva-2017

11) Uzņēmēji tiek aicināti aizpildīt aptauju par komercdarbības vidi Latvijā
<https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/15971-uznemeji-tiek-aicinati-aizpildit-aptauju-par-komercdarbibas-vidi-latvija>
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/15971-uznemeji-tiek-aicinati-aizpildit-aptauju-par-komercdarbibas-vidi-latvija 

12) Izveidots informatīvs ceļvedis par darba atļauju noformēšanas procesu ārzemniekiem
<https://em.gov.lv/lv/jaunumi/15882-izveidots-informativs-celvedis-par-darba-atlauju-noformesanas-procesu-arzemniekiem>
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/15882-izveidots-informativs-celvedis-par-darba-atlauju-noformesanas-procesu-arzemniekiem 

13.    Līdz 2018. gada aprīlim lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāievieš energopārvaldība vai jāveic energoaudits
<https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16109-lidz-2018-gada-aprilim-lielajiem-elektroenergijas-pateretajiem-jaievies-energoparvaldiba-vai-javeic-energoaudits>
https://em.gov.lv/lv/jaunumi/16109-lidz-2018-gada-aprilim-lielajiem-elektroenergijas-pateretajiem-jaievies-energoparvaldiba-vai-javeic-energoaudits 

 Aktuālie pasākumi: 

1.    11. oktobrī Valmierā notiks forums “Valsts atbalsta biznesu”.
Piesakies
<https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-rezekne>
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-valmierae 

Detalizētas prezentācijas par atbalsta programmām sniegs Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra. Foruma trešajā daļā norisināsies tīklošanās –vismaz 18 stendos būs pieejamas individuālas konsultācijas par valsts
atbalsta un biznesa attīstības jautājumiem.

 2.    17. oktobrī Jelgavā notiks forums “Valsts atbalsta biznesu”.
Piesakies
<https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-jelgava>
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-jelgava 

3.    18. oktobrī Rīgā notiks konference INTER-COMP-INNO uzņēmumu sadarbības un konkurētspējas veicināšanai
<https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16283-aicinajums-uz-konferenci-inter-comp-inno-uznemumu-sadarbibas-un-konkuretspejas-veicinasanai>
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16283-aicinajums-uz-konferenci-inter-comp-inno-uznemumu-sadarbibas-un-konkuretspejas-veicinasanai 

4.    9. novembrī Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādes Riga Comm 2017 ietvaros organizē
“Apvārsnis 2020” kontaktbiržu. Pasākums vērsts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, lietu interneta (Internet of things)
elektronikas, robotikas un saistītajiem sektoriem. Piedalīties aicināti mazie vidējie uzņēmumi, start-up uzņēmumi, universitātes un pētniecības
centri, kas darbojas minētajās nozarēs, un apsver iespēju iesaistīties kādā no Horizon 2020 projektiem vai meklē sadarbības partnerus. Informācija par
izstādi RIGA COMM izstādi <http://list.mlgnserv.com/track/click?u=e97ac3e975d3da3d69ca917461a76aa7&id=ffdf9e87&e=> šeit!

5.    Valsts darba inspekcija un Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vides veselības institūts rīko reģionālos seminārus par darba
vides riska novērtēšanu ar bezmaksas OiRA rīku:

*    Liepājā 13.oktobrī, vairāk -http://stradavesels.lv/kalendars/event-2642/;
*    Valmierā 17.oktobrī, vairāk -http://stradavesels.lv/kalendars/event-2644/;
*    Dobelē 19.oktobrī, vairāk -http://stradavesels.lv/kalendars/event-2646/;
*    Tukumā 27.oktobrī, vairāk -http://stradavesels.lv/kalendars/event-2648/;
*    Alūksnē 31.oktobrī, vairāk -http://stradavesels.lv/kalendars/event-2650/.

Prezentācijas no forumiem “Valsts atbalsta biznesu”
<https://www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija/>
https://www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija/ 

 
Tiekamies nākamajos forumos “Valsts atbalsta biznesu”!