Apstiprināti trīs pārrobežu sadarbības projekti Daugavpils cietokšņa saglabāšanai un attīstībai

Daugavpils simbols, Austrumeiropā vienīgais gandrīz bez izmaiņām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietoksnis, ir ievērojamākais Daugavpils kultūrvēsturiskais piemineklis. Šodien tas kļūst par populāru tūrisma objektu, kuru apmeklē gan pilsētnieki, gan Latvijas un ārzemju tūristi. Šajā sezonā to skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis par 24%. Pakāpeniski veidojas Cietokšņa infrastruktūra: Marka Rotko centrs, Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs, biedrība ,,Atmiņu lāde”, Pirmā pasaules kara muzejs ,,Pie komandanta”, Daugavpils dizaina biedrība. Tas nozīmē, ka šeit darbojas ne tikai pašvaldība, bet aktīvi tiek piesaistītas biedrības, privātie uzņēmēji, kas harmoniski iekļaujas cietokšņa vidē.

Ar cietoksni ir saistīti vairāki problēmjautājumi. Viens no tādiem ir saistīts ar to, ka daudzas ēkas pieder VAS ,,Valsts nekustamie īpašumi”. Šīs ēkas atrodas sliktā stāvoklī, nepieciešama to atjaunošana.

27. novembrī Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims apmeklēja cietoksni, lai uz vietas iepazītos ar situāciju. Kopā ar domes deputātu Jāni Dukšinski un cietokšņa pārvaldnieku Jāni Ostrovski apskatīja cietoksnim piederošās ēkas, kuras gaida savu restaurācijas kārtu un pārtapšanu par tūrisma objektiem. Viena no ēkām, kura pieder valstij, būtu steidzami jānojauc. Cietokšņa pārvaldnieks cer, ka nākošā gada pavasarī sāksies vērienīga projekta realizācija, kura saistīta ar celtni Nikolaja ielā 1. Tiks atjaunota ēka, kurā vēsturiski bija septītais bastions, Kazimāts un Pulvera pagrabs.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments plānveidīgi gatavo un iesniedz projektu pieteikumus dažādiem finanšu instrumentiem, lai piesaistītu finansējumu pilsētas attīstībai, kā arī konkrētu problēmu risināšanai.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ir apstiprināts projekts “Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai / Cross-border loyalty program for stimulating culture and tourism”. Sadarbībā ar Polockas rajona izpildkomiteju, Vitebskas rajona Izpildkomiteju (abi partneri no Baltkrievijas) un Panevēžas pilsētas administrāciju (Lietuva) tiks izstrādāta lojalitātes programma, kura palīdzēs apmeklēt kultūras un tūrisma iestādes pārrobežu reģionā ar izdevīgākiem nosacījumiem, tiks veikti dažādi mūsu reģiona tūrisma popularizēšanas pasākumi. Daugavpils cietoksnī tiks restaurēti 7. bastiona kazemāti, kuros tiks izvietoti publiskai apskatei M. Rotko mākslas centra keramikas krājuma fonda eksponāti.

Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ir apstiprināts projekts “Pārrobežu pieaugums reģionālajā kultūras mantojuma tūrismā / Cross-border increase of Regional Culture Heritage Tourism”. Daugavpils pilsētas dome un Kauņas pilsētas administrācija (Lietuva) kopīgi risinās tūristu skaita palielināšanas jautājumu reģionā, saglabājot un attīstot mantojuma objektus. Daugavpils cietoksnī tiks izlabots un labiekārtots 7. bastiona valnis, ierīkojot uz tā atpūtas vietas. Savukārt Lietuvā tiks restaurēta Kauņas cietokšņa 6. forta kordegarde (sargu ēka).

Šajā programmā ir apstiprināts vēl viens projekts “Graustu pārveidošana elegancē / Transformation from Slum to Chic”, kuru iesniedza Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību asociācija Eiroreģions “Ezeru zeme”, bet Daugavpils pilsēta ir viens no astoņiem partneriem. Šajā projektā tiks risinātas pašvaldībām piederošo vidi degradējošo teritoriju uzlabošanas problēmas. Daugavpils cietoksnī tiks iztīrīts un labiekārtots 4. bastiona (teritorija aiz vaļņa garāžu rajonā) iekšējais pagalms, kurā tiks ierīkota vieta atpūtai un sportošanai.

Triju projektu tiešais pienesums Daugavpils un reģiona ekonomikai sastādīs 949 753 EUR (programmu un valsts budžeta finansējums).

Visu apstiprināto projektu īstenošanas uzsākšana ir plānota 2018. gada pavasarī, bet pirms tam Daugavpils pilsētas pašvaldībai vēl ir jāizpilda vairāki procesuālie uzdevumi.

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

artjoms.mahlins@daugavpils.lv