Alūksnē atklāts pirmais Latgales programmas projekts uzņēmējdarbības atbalstam

Šodien Alūksnē , klātesot Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai- Tabūnei, atklāts pirmais Latgales programmas projekts uzņēmējdarbības atbalstam, Latgales programmas progress – noslēgti līgumi 58% apmērā no pieejamajiem 52 mlj.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai reģionos, Alūksnē ir izveidota jauna industriālā teritorija. 2017. gada 15.decembrī to atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Industriālās teritorijas izveide īstenota Latgales programmas ietvaros. Kopējās izmaksas – 2,37 milj. eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 1,83 milj. eiro.

Kopā esam izdarījuši milzīgu darbu, sniedzot atbalstu Alūksnei un Latgales reģionam. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ir savstarpēji saistīta ķēde – ja varam nodrošināt darbu, iedzīvotāji nesteigs pamest savu dzimto pusi, bet turpinās stiprināt dzimtas saknes savās dzimtas mājās, būs savas dzimtās puses patrioti, tas būs stimuls dibināt ģimenes un novadam vai reģionam attīstīties. Šādi stiprinām ne tikai Alūksnes novadu, ne tikai Vidzemes un Latgales reģionus, mēs stiprinām Latvijas, un, kas būtiski – Eiropas Savienības robežu!” uzsvēra J.Eglīts.

Jaunizveidotā teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētās ēkas kopējā platība ir 991,6 kvadrātmetri. Tā sastāv no ražošanas un noliktavas telpām 876,5 kvadrātmetru platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 kvadrātmetriem. Tāpat reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši pašvaldība attīstības programmai, ir uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu infrastruktūra.

Līdzīga industriālo telpu vai teritoriju izveide tiek plānota arī Balvos, Smiltenē, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī un Preiļos. Savukārt Krāslavā, ņemot vērā pierobežas teritoriju, šāda veida atbalsts uzņēmējdarbībai paredzēts gandrīz uz pašas robežas kā loģistikas parks ar iespējamu ražošanu tajā.