Riebiņos realizēts projekts “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme”

Riebiņu novada dome šī gada maijā saņēma apstiprinājumu projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros.

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidību, stiprināt Latgales kultūras, mākslas, starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti, attīstīt Riebiņu novada iedzīvotāju radošo darbību, kas veicinās kultūrvides, vērtību un savu senču tradīciju attīstību.

Riebiņu novada dome projekta ietvaros organizēja Erudīcijas konkursu Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēniem ”Latvijai-100”, kura mērķis bija attīstīt motivāciju kultūras līmeņa, erudīcijas paaugstināšanai, redzes loka paplašināšanai par Latviju.

Tika organizēts Radošo darbu un zīmējumu konkurss „ Mans dzimtais novads”, kura mērķis bija attīstīt bērnu, jauniešu un ikviena Riebiņu novada iedzīvotāja radošās iemaņas, stiprināt Riebiņu novada skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti. Zīmējumu konkursā tika iesniegti 44 autoru darbi, kas bija zīmēti gan individuāli, gan kopā pirmsskolas bērnu grupa ar vecākiem un audzinātājām, gan arī bērni kopā ar vecākiem.  Radošo darbu konkursā tika iesniegti 30 autoru darbi, kas arī tika rakstīti gan individuāli, gan kopā ar klases biedriem. Pēc iesniegto darbu izvērtēšanas ir izdota grāmata “Mans dzimtais novads”, kurā ir publicēti visu autoru darbi. Šī grāmata ir kā dāvana Latvijas simtgadei ar Riebiņu novada iedzīvotāju radošajiem darbiem.

Kā arī tika organizēts fotokonkurss “Es un mana dzimtā zeme”, kura mērķis bija veicināt un popularizēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīvi, kultūrvidi, kultūras dzīvi, atklāt un atspoguļot Riebiņu novada krāšņumu: dabas ainavas, plašākam iedzīvotāju lokam mazpazīstamas vietas, kā arī interesantus Riebiņu novadu raksturojošus dabas objektus, svētkus. Konkursā piedalījās 16 autori ar fotogrāfijām. Pēc iesniegto fotogrāfiju izvērtēšanas, tika izvēlētas skaistākās fotogrāfijas 5 autoriem – Antons Vogulis, Sanda Čingule – Vinogradova, Aleksandrs Ivanovs, Ilmārs Deiko un Ritvars Vjakse. Pārējiem dalībniekiem izsakām pateicību par piedalīšanos un radošu izpausmi arī nākošajos konkursos! Fotokonkursā iesniegtās fotogrāfijas ir izliktas izstādē Riebiņu novada domes pirmajā stāvā. Laipni aicināts ikviens apskatīt tapušās fotogrāfijas!

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās organizētajos konkursos un visiem tiem, kas palīdzēja šī projekta veiksmīgai realizēšanai!

Riebiņu novada attīstības un plānošanas daļa