Rēzeknes novada jauniešu forums

Rēzeknes novada skolu un pagastu 8.-12. klašu jaunieši, studenti un jaunatnes jomā iesaistītie tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada Jaunatnes Forumā, kas notiks š.g. 29.septembrī plkst. 15:00 Lendžu pagasta kultūras namā!

Trīs fakti, kāpēc būtu vērts doties uz Jaunatnes Forumu?

1.Iespēja tikties un uzzināt, kas motivē darboties un nepadoties foruma “lādiņus”:

*Jaunos uzņēmējus – Edgaru Proveju (uzņēmuma “Barža” īpašnieks) , Sanitu Zundu (uzņēmuma “Dūma” īpašniece), Valteru Murānu (kebabnīcas “Ausmeņa kebabs” īpašnieks);* Rēzeknes novada domes deputātu Gunti Rasimu;* Latvijas un Rēzeknes novada vieglatlēti Guntu Latiševu – Čudari;* Lūznavas muižas pārvaldnieci Ivetu Balčūni;* Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Guntaru Skudru.2. Kaldināt idejas un izteikt domas par esošo un turpmāko darbu ar jaunatni Rēzeknes novadā 6 dažādās jomās: Brīvprātīgo darbs, Tūrisms, Uzņēmējdarbība, Līdzdalība, Motivācija un Starters!3. Sadraudzēties ar kaimiņu pagastu jauniešiem!
Foruma provizoriskā programma:14:45 Ierašanās, sarunas;
15:00 Foruma atklāšana, informācija par Rēzeknes novada jaunatnes jomas aktualitātēm 2017. gadā un turpmākie plāni 2018. gadam;
15:20 High five (dod pieci) lādiņam!
16:00 Darbs grupās;
17:45 Kopsavilkums;
18:00 Noslēgums.