Rēzeknes novadā atbalstīti septiņi radošo darbu projekti

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais radošo darbu projektu konkurss, kurā šogad tika iesniegti 10 projekti. Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un vienbalsīgi nolēma kopējo finansējumu – 2000 eiro sadalīt septiņiem radošo darbu projektiem, kuru iecere visvairāk atbilda konkursa virsmērķim — atbalstīt kultūru un mākslu, kas ir pieejama, daudzveidīga un inovatīva un veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas vērtību nozīmību, jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, kā arī veicināt iedzīvotāju radošumu un līdzdalību Latvijas un Rēzeknes novada kultūrtelpas veidošanā, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Maksimālo iespējamo finansējumu – 500 eiro – saņems Ozolaines pagasta projekts “Foto dienas “Rudens mozaīka Rēzeknes novadā”. No 6. līdz 8. oktobrim Rēzeknes novada vairākos pagastos notiks fotoplenērs, kurā piedalīsies fotogrāfi no visas Latvijas un iemūžinās fotogrāfijās mūsu novadu un tā ļaudis. Finansējums paredzēts fotoplenēra darbības nodrošināšanai. 460 eiro iedalīti Lendžu pagasta pārvaldei līdzfinansējumam konferencei “Staņislava Kambalas ieguldījums Latgales vēsturiskajos procesos”. Šo projektu kā nozīmīgu atzinuši un atbalstījuši arī Valsts Kultūrkapitāla Latgales programmas eksperti. Konferencē piedalīsies Latgales vēstures pētnieki no Latvijas Universitātes un Austrumlatvijas Tehnoloģiju akadēmijas, literāti Inga Ābele, Valentīns Lukašēvičs, Juoņs Ryučāns u.c., un tā veltīta Lendžu pagasta (tolaik – Bērzgales pagasta) Stapuļos dzimušajam izcilajam Latgales sabiedriskajam darbiniekam Staņislavam Kambalam (1893-1941). Staņislavs Kambala bija vienīgais Latgales pārstāvis, kas piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā aktā Rīgā, Nacionālajā teātrī 1918. gada 18. novembrī.

300 eiro saņems biedrība “Kukuži” Oskara Orlova (pseid. Raibīs) dzejas krājuma “Pi stacejas” izdošanai, savukārt daļēji atbalstīts dzejnieces Inetas Atpiles-Juganes projekts par dzejas kopas “Skaitam i dzīžam latgaliski” sagatavošanu (200 eiro). Ir iecere, ka šie dzejoļi pārtaps dziesmās Rēzeknes novada jauniešu vokālajai studijai “Skonai”. 300 eiro piešķirti Feimaņu pamatskolas projektam “Ar mīlestību Latvijai” – aktivitātēm, kas veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. 130 eiro saņems Ozolaines biedrība “Jauniešu laiks” projekta “Radošās mākslas pēcpusdiena īstenošanai, bet 110 eiro – biedrība “Muosys MM” projektam “Ieaust Latgali sirdī”.

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā bija Rēzeknes novada izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāve Anita Ludborža, Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, mūziķis Ēriks Čudars, māksliniece Daina Salmiņa un Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas satura redaktore, literāte Anna Rancāne.

Lai veicinātu kultūras un mākslas jaunrades procesu un tā daudzveidību Rēzeknes novadā Radošo darbu projektu konkurss Rēzeknes novada pašvaldībā tiek rīkots jau otro gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā tika iesniegti un arī atbalstīti pieci projekti, tostarp, Latgales ērģeļu dienas, postfolkloras kopas “Rikši” piedalīšanās festivālā Vācijā, grāmatas par Latgales zemessargiem izdošana, Mākslas un mūzikas pikniks Lūznavas muižā u.c. Kopējais pieejamais konkursa finansējums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Viena projekta atbalstāmā summa līdz EUR 500.

 Anna Rancāne