Rēzeknē sāks būvēt rūpniecības kompleksu

Piektdien, 14. jūlijā, Rēzeknes pilsētas dome parakstīja līgumu ar Latvijas – Lietuvas kopuzņēmumu PS “MONUM & LITANA” par rūpniecības kompleksa būvdarbu veikšanu Viļakas ielā 1.

Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt ēkas ražošanas un biroju vajadzībām, kā arī pievedceļus un stāvlaukumu, kas nodrošinātu ne tikai izbūvējamo ēku, bet arī vairāku citu zemesgabalu un ēku sasniedzamību, kas nākotnē tiks attīstīti gan no Rēzeknes pilsētas pašvaldības, gan no privāto investoru puses. Pievedceļi un stāvvietas būs brīvi pieejamas visai sabiedrībai, bet to uzturēšanu labā tehniskās stāvoklī nodrošinās Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Līguma izpildes termiņš ir 10 mēneši, un šobrīd tiek kārota pārējā dokumentācija, kas nepieciešama būvdarbu uzsākšanai.

“Šis ir unikāls projekts, kas Rēzeknē nodrošinās ievērojamu darba vietu pieaugumu. Neskatoties uz sarežģījumiem, līdz šim mums ir izdevies īstenot savas ieceres, racionāli izmantojot mums dotās iespējas un resursus, tāpēc esmu pārliecināts, ka šis, kā arī vairāki citi projekti, būs milzīgs ieguldījums mūsu pilsētas attīstībā,” projekta īstenošanas procesu komentēja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Plānots, ka privātie komersanti projekta ieviešanas rezultātā no savas puses nodrošinās kopējos ieguldījumus, kas nebūs mazāki par 3,5 milj. eiro un radīs vismaz 95 jaunas darba vietas. Šis lielums gan ir indikatīvs, tāpēc faktiskos lielumus būs iespējams pietiekami precīzi prognozēt, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem būs izvēlēti ilgtermiņa izbūvēto ražošanas telpu nomnieki.

Projekta ieviešanas rezultātā degradēto teritoriju samazinājums būs 5 hektāri.

S.Aizupietes foto