Reformācijas 500. jubilejas ietvaros Balvos svinīgi atklāj Mārtiņa Lutera ielu

Šis laiks, oktobra beigas, novembra sākums, luterāņu draudzei ir īpašs, jo visā pasaulē ticīgie svin „Reformācijai 500”. Balvu evaņģēliski luteriskajai draudzei šis laiks paliks atmiņā ar vēl kādu īpašu notikumu – 5.novembrī Balvos svinīgi tika atklāta Mārtiņa Lutera iela. Pasākums sākās ar Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīto dievkalpojumu Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kam sekoja vokālās grupas „Ars Antiqua Riga” koncerts, pēc kura visi pulcējās blakus baznīcai esošajā ielā.

Atklājot jauno ielu, Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis teica: „Mums ir ielas, kuras nes sev nosaukumus, kuri mums ir mīļi un dārgi. Ielu nosaukumi nes līdzi vērtības, kuras mums ir. To nosaukumi norāda arī virzienus, uz kuriem dodamies, kā arī rāda uz pagātni un stāsta par nākotni. Ir ielas, kurām ir cilvēku vārdi jeb cilvēkiem par godu tiek doti ielu nosaukumi. Šodien atklājam ielu, kurai dodam nosaukumu un vārdu, dziļi simbolisku, jo šī iela ved ceļā uz luterāņu dievnamu Balvos. Kurš gan vēl varētu būt precīzāks un labāks nosaukums par Mārtiņa Lutera, mūsu ticības tēva, vārdu? Tagad, katru reizi dodoties uz baznīcu, mēs dosimies pa Māriņa Lutera ielu.” Un jauno ielu Balvos svinīgi atklāja Balvu luterāņu draudzes priekšnieks Jānis Auziņš.

 „2017.gads ir reformācijas 500.jubilejas gads. 1517.gadā reformas iniciators Mārtiņš Luters veica drosmīgu soli – 95 tēzes piestiprinot pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. M.Luters iestājās par Kristus Baznīcas atjaunošanu un atgriešanos pie Svētajiem Rakstiem. Tieši M.Luteram pieder vārdi: “Te es stāvu un citādi nevaru.”, ar kuriem viņš pauž savu sirdsapziņas pārliecību, ka vienīgā patiesība ir Svētajos Rakstos. Arī šodien reformācijas atziņas aicina atgriezties pie patiesības: Sola Scriptura – vienīgi Raksti, Sola Gratia – vienīgi žēlastība, Solus Christus – vienīgi Kristus un Soli deo Gloria – vienīgi Dievam gods!”, tā par reformāciju raksta Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mājas lapā www.lelb.lv.

Iniciatīva ielai dod šādu nosaukumu nāca no Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes, kura 2017.gada 19.martā vērsās ar iesniegumu Balvu novada pašvaldībā, un Balvu novada Domes deputāti 2017.gada 13. jūlija Domes sēdē nolēma veikt izmaiņas “Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”, Balvu pilsētas ielu sarakstā, iekļaujot ielu “Mārtiņa Lutera iela”, kuras garums 100 m un seguma veids – asfalts.

Informāciju sagatavoja: Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Mežule

iluta.mezule@balvi.lv