Rāznas Nacionālā parka attīstībai jāveicina turpmāka dabas un cilvēku mijiedarbība un sadarbība starp institūcijām

Rāznas Nacionālā parka (turpmāk – RNP) attīstība kā dabas vērtību saglabāšanas teritorija, tūrisma galamērķis un pievilcīga vide vietējiem iedzīvotājiem iespējama tikai turpmākā dabas un cilvēku mijiedarbībā, kā arī dažādu institūciju un jomu sadarbībā. Pie šāda secinājuma ceturtdien, 23. novembrī nonāca RNP veltītās konferences “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi”  dalībnieki. Konferencē, ko rīkoja Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), tikās vietējo pašvaldību pārstāvji, dabas un tūrisma eksperti, pētnieki un plānotāji.

Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vadītāja Anda Zeize pauda, ka sabiedrības attieksme un izpratne ir nenovērtējami svarīga, lai arī turpmāk Rāznas Nacionālo parku spētu saglabāt un attīstīt, sabalansējot dabas un cilvēku vajadzības.

RNP darbības pirmajos desmit gados daudz paveikts teritorijas atpazīstamības un vizuālās identitātes veidošanā, infrastruktūras sakārtošanā, bet ļoti daudz izaicinājumu vēl ir priekšā. A. Zeize pateicās par atsaucību un sadarbību vietējiem iedzīvotājiem, kuri atsaucīgi iesaistījušies jautājumos, kas saistīti ar parka attīstību, kā arī pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem.

Pētnieki un jomu eksperti referātos pievērsās tūrisma attīstībai un dabas saglabāšanai, atzīstot, ka nepieciešams veicināt mijiedarbību starp zinātni un dabas apsaimniekošanu un cilvēku iesaisti dabas saglabāšanas darbos. Kā piemērs jāmin ezeru apsaimniekošana – niedru pļaušana un vēja koridoru veidošana -, kas palīdz saglabāt gan ainavu, gan peldvietas, gan ir noderīga dažādu aizsargājamo sugu populācijai.

Attīstot tūrismu un  radot vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi, jāmeklē kopsaucēji starp dabas aizsardzību un tautsaimniecības attīstību, kā arī jāveicina pašvaldību, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju kopdarbība Rāznas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa veidošanā un popularizēšanā.

Konferences noslēgumā notika Annas Rancānes un Andra Eglīša grāmatas “Rāznas Nacionālajam parkam 10 gadu” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopoti vietējo iedzīvotāju stāsti par dzīvi nacionālajā parkā, saimniekošanu šajā teritorijā, dabas vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma foto.

Rāznas Nacionālais parks izveidots 2007. gadā, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavas vidi plašā Latgales teritorijā.

Rāznas Nacionālais parks ir vieta, kur iepazīt Latgales – Zilo ezeru zemes – dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, izbaudīt ainavas skaistumu, novērtēt latgaliešu viesmīlību, izzināt paaudzēs izlolotu amatu prasmes un tradīcijas.

Konference tiek organizēta projektā “Daba un cilvēks. Toreiz un tagad”. Lai informētu sabiedrību par notikumiem un iniciatīvām, kas stiprinājušas un arī nākotnē stiprinās Latvijas valsts dabas vērtības, kopumā projekta ietvaros notiek trīs zinātniski praktiskās konferences. Oktobrī jau aizvadīta Ķemeru Nacionālajam parkam veltīta konference, savukārt 30.novembrī norisināsies Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta divdesmitās jubilejas konference.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.