Pirmā projekta uzraudzības komitejas un projekta vadības grupas tikšanās Daugavpilī

2017.gada 7.septembrī Daugavpilī norisinājās pirmā projekta uzraudzības komitejas un projekta vadības grupas tikšanās projekta Nr. LLI-59 “Open leadership” ietvaros. Tikšanās laikā tika pārrunāta pirmā projekta aktivitāte – starptautiskā praktiskā konference “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas”, kas norisināsies jau 3. un 4. oktobrī Anīkščos. Tika apspriestas būtiskākās nianses kopīgā pasākuma organizēšanā, kā arī par plānoto atskaitīšanos pēc pirmā perioda.

 

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.