Piedalies aptaujā par Latgales reģiona attīstību!

Latgales plānošanas reģions lūdz aizpildīt anketu, lai novērtētu reģiona attīstību 2010.-2017.g.periodā, ņemot vērā pasākumus rīcības programmās “Iespēju Latgale 2012.-2013.gadam”, “Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam”, Latgales stratēģiju 2030 un Latgales reģiona Attīstības programmu 2010.-2017.gadam. Būsim pateicīgi par aizpildīto anketu un atvēlēto laiku 5-10 minūtes!

Aptauja aizpildāma interneta vietnē: www.visidati.lv/aptauja/1314392993