Ievēlēti visu Latgales reģiona pašvaldību priekšsēdētāji

Šodien, 26.jūnijā, Latgales reģionā noslēgušās visu novadu un pilsētu domju priekšsēdētāju vēlēšanas. No  21 ievēlētiem pašvaldību vadītājiem varas groži nomainīti sešos: Daugavpils pilsētā un Ludzas, Balvu, Dagdas, Aglonas un Baltinavas novados.

Kā viena no pirmām sēdēm, 15. jūnijā, notika Preiļos, kur jaunievēlētās Preiļu novada domes deputāti atkārtoti atbalstīja līdzšinējās domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas ievēlēšanu amatā. Uz pašvaldības vadītāja amatu tika izvirzītas divas kandidatūras – Maruta Plivda un Juris Vucāns. Ar desmit balsīm par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Maruta Plivda. Par Jura Vucāna kandidatūru tika nodotas piecas deputātu balsis.

Arī Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīti divi kandidāti: Alīna Gendele un Edgars Mekšs. Balsojot ar deviņām balsīm “par” Ludzas novada domi turpmāk vadīs Edgars Mekšs.

Arī pēc Dagdas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas uzaicinājuma uz pirmo sēdi tika sasaukti novada jaunievēlētie deputāti, kas Domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja divus pretendentus – Viktoru Stikutu un Aivaru Trūli.  Balsojot ar 10 balsīm “par” par Dagdas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Trūlis.

Trijās Latgales  pašvaldībās šodien priekšsēdētāji ievēlēti vienbalsīgi. Tā, ar 17 balsīm „par” Rēzeknes novada domes vadība arī uz turpmākajiem četriem gadiem tika uzticēta līdzšinējam domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam.  Ar balsu vairākumu savu amatu saglabāja arī domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne.

Tāpat, ar vienbalsīgu balsojumu, par novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta ilggadējā Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. Kā pirmo vietnieku domes deputāti ievēlēja Arvīdu Kucinu.

Atklātā balsojumā, visiem 15 novada domes jaunievēlētajiem deputātiem balsojot par, vienbalsīgi tika ievēlēts arī līdzšinējais Riebiņu novada domes priekšsēdētājs – Pēteris Rožinskis.

Notikušajā pirmajā Rugāju novada domes sēdē ar balsu pārākumu atkārtoti par domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Kapteine, vietnieka pienākumus, arī turpmāk, pildīs Andris Leons.

Vārkavas novada pirmajā domes sēdē priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas divas kandidatūras: Anita Brakovska un Artūrs Štagars. Ar sešām balsīm “par” par domes vadītāju ievēlēja līdzšinējo domes priekšsēdētāju Anitu Brakovsku. Par Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietnieci atkārtoti ievēlēta Antra Vilcāne.

Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vēlēšanās jaunais domes deputātu sasaukums uzticību līdzšinējam domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam un priekšsēdētāja vietniemam Vitālijam Vaļdenam.

Par Latvijas mazākā novada – Baltinavas priekšsēdētāju ievēlēta Sarmīte Tabore.

16.jūnija domes sēdē pēc ilgām debatēm jaunā Balvu domes sasaukuma deputāti par priekšsēdētāju ievēlēja Aigaru Pušpuru. Par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēta Anita Petrova.

19. jūnijā, uz pirmo Ciblas novada domes sēdi pulcējās deputāti, kas ievēlēti 3. jūnija pašvaldības vēlēšanās. Uz domes sēdi ieradās 7 no 9 ievēlētajiem deputātiem, kas vienbalsīgi par domes priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo šī amata pildītāju – Juri Dombrovski.
20. jūnijā priekšsēdētāji tika ievēlēti Aglonas, Viļānu, Viļakas, Kārsavas un Krāslavas novados.
Plkst. 14:00 notika pirmā jaunievēlētās Viļakas novada domes sēde, kuras darba kārtībā bija viens jautājums – Viļakas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Par vienīgo Viļakas novada domes priekšsēdētāja kandidātu tika izvirzīts līdzšinējais Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kas tika ievēlēts vienbalsīgi.

Ar 13 balsīm “par” un divām “pret” par Kārsavas domes priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā šī pienākuma pildītāja Ināra Silicka. Par priekšsēdētājas vietnieku līdzšinējo amatu pildīs Pēteris Logonovskis.

Tāpat šodien jaunievēlētie Krāslavas novada domes deputāti pulcējās uz pirmo sēdi, kuras darba kārtībā bija tikai divi jautājumi – domes priekšsēdētāja ievēlēšana un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana. 14 deputātiem balsojot “par” un vienam “pret” par Krāslavas novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Gunārs Upenieks.  Par priekšsēdētāja 1.vietnieku ar 13 balsīm “par” un 2 “pret” ievēlēts atkārtoti Aleksandrs Jevtušoks, un par vietnieku ievēlēts, arī atkārtoti, Viktors Moisejs.

Jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par Aglonas novada domes priekšsēdētāju vienbalsīgi (9 balsis „par”) ievēlēta Ingūna Barkeviča, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi (9 balsis „par”) ievēlēts Juris Butēvics.

Viļānu novada domes sēdē priekšsēdētāja vēlēšanās tika izvirzītas divas kandidatūras: līdzšinējā domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova  un Inta Brence.   9 deputātiem balsojot “par” Jekaterinas Ivanovas kandidatūru un 6 deputātiem balsojot par Intas Brences kandidatūru, tika ievēlēta līdzšinējā domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. Par priekšsēdētājas vietnieku ir iecelta Daiga Ceipiniece.

21.jūnijā pirmā domes sēde notika Līvānu novadā, kur 14 deputātiem balsojot par Andra Vaivoda kandidatūru un vienam deputātam balsojot par Valda Labinska kandidatūru, tika ievēlēts  Andris Vaivods.

22.jūnijā, kā pēdējā starp Latgales reģiona novadu domēm balsošana par priekšsēdētāju notika Ilūkstes novadā, kur par domes priekšsēdētāju atkārtoti, ar 10 balsīm “Par” tika ievēlēts Stefans Rāzna.

Šodien, 26.jūnijā, pirmajā domes sēdē Daugavpils domē tika ievēlēts priekšsēdētājs. Šim amatam tika izvirzītas divas kandidatūras, līdzšinējais domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis un Andrejs Elksniņš. Ar 9 balsīm “Par” par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andrejs Elksniņš. Par priekšsēdētāja 1.vietnieku ievēlēts Rihards Eigims.

Tāpat, 26. jūnijā notika pirmā jaunievēlētās Rēzeknes pilsētas domes sēde. Par domes priekšsēdētāju ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēts Aleksandrs Bartaševičs. Atklātā balsošanā par viņa kandidatūru nobalsoja desmit domes deputāti, divi deputāti.

 

Informāciju apkopoja: Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis