Pašvaldību un NVO pārstāvjus aicina pieteikties starptautiskās partnerības veicināšanas semināram Rīgā

No 2017. gada 18. līdz 20. oktobrim Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” Baltijas jūras reģiona valstu kontaktpunkti organizē partnerības veicināšanas semināru „Making Waves 2017”.

Semināra „Making Waves” mērķis ir palīdzēt pašvaldībām un to padotības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas jūras reģiona valstīm veidot kontaktus un attīstīt idejas nākotnes sadarbībai Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Ņemot vērā pozitīvos rezultātus un labās atsauksmes par iepriekšējiem Baltijas jūras reģiona valstu semināriem, kas norisinājās 2013.gadā Stokholmā, 2014.gadā Tallinā, 2015.gadā Viļņā un 2016.gadā Helsinkos, piektais Baltijas jūras reģiona valstu kontaktu veidošanas un projektu ideju ģenerēšanas seminārs „Making Waves 2017” notiks Latvijā.

Semināra organizatori vēlas dot iespēju satikties 50 dalībniekiem – pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un valsts iestāžu pārstāvjiem no 7 Baltijas jūras reģiona valstīm: Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Polijas. Semināra galvenais uzdevums ir sekmēt starptautiskās sadarbības iespējas un padziļināt dalībnieku izpratni par Eiropas Savienības programmu „Eiropa pilsoņiem”. Lai veicinātu savstarpēju sakaru veidošanu semināra dalībniekiem tiks dota iespēja iegūt informāciju par programmas „Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma iespējām, prioritātēm, projekta pieteikuma iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, kā arī kopīgi ar kolēģiem darboties darba grupās, lai apspriestu sadarbības projektu idejas un uzklausīt ieteikumus projektu pieteikuma veidošanas procesā.

Semināra mērķa grupa: nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji (5 dalībnieki no katras valsts)

Dalībnieku skaits: vēlams viens dalībnieks no organizācijas

Semināra norises vieta: Latvijas Universitātes bibliotēka, Kalpaka bulvāris 4, Rīga.

Semināra dalībnieku apmešanās vieta (tiem, kas nedzīvo Rīgā):

Dalībnieku izdevumu atmaksa

Tā kā semināra programma ir paredzēta trīs dienām, tad dalībniekiem, kas nedzīvo Rīgā, ir iespēja pieteikties uz naktsmītni iepriekšminētajās viesnīcās. Viesnīcas izdevumus par divām naktīm (18.-19.oktobris un 19.-20.oktobris) segs Kultūras ministrija.

Sabiedriskā transporta izdevumus, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, tiem dalībniekiem, kas nav no Rīgas, segs Kultūras ministrija.

Semināra darba valoda: angļu

Reģistrācija: Pieteikšanās semināram ir noteikta līdz 18.septembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu ŠEIT goo.gl/forms/wO05fpmyhbmEJUYI2.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrējoties organizācija automātiski netiek pieteikta semināram, bet ir jāsagaida atlases rezultāti!

Dalībnieku atlase: pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrija, izvērtējot aizpildītās pieteikuma anketas, atlasīs semināra dalībniekus un paziņos rezultātus visiem dalībniekiem, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem.

Plašāka informācija par semināru un semināra darba programma pieejama ŠEIT balticseacontact.voog.com/bsc2017

Kontaktinformācija Latvijā:
Agnese Rubene
Kultūras ministrijas
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā
tel.: 67330228
e-pasts: Agnese.Rubene@km.gov.lv

www.facebook.com/eiropapilsoniem/

www.km.gov.lv/eiropapilsoniem