SIA “Balvu autotransports” informē par izmaiņām autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās

Latgales plānošanas reģions informē, ka SIA “Balvu autotransports” un VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi sekojošus grozījumus autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās:

 

 

2017.gada 23.jūnijā

Reisa Nr. Reisa nosaukums Reisa izpildes laiks
5046 01 Balvi-Žīguri 6:55-7:40
5046 03 Balvi-Žīguri 15:00-16:11
5046 04 Balvi-Žīguri 16:13-17:00
5046 08 Balvi-Žīguri 7:40-8:25
5047 02 Tilža-Balvi 9:30-10:10
5047 03 Balvi-Tilža 13:00-13:40
5048 07 Balvi-UPETNIEKI 6:30-8:22
5051 02 Balvi-Pansionāts-Balvi 11:50-12:43
5051 03 AO-Amatnieki 14:40-15:09
5051 08 Balvi-Pansionāts-Verpuļeva 16:40-17:45
5051 11 Balvi-Pansionāts-Verpuļeva 7:43-8:48
5052 03 Kuprava-Vīksna 7:05-8:14
5119 01 Vīksna-Kuprava 12:25-13:07
5119 02 Vīksna-Kuprava 13:07-13:48
5430 06 Baltinava-Balvi 10:30-12:26
5430 07 Balvi-Vectilža-Baltinava 07:20-09:21
5585 05 BalvuAO-Stacija 13.30-13.43
5585 06 Stacija-Balvu AO 13:45-13:58
5585 07 BalvuAO-Stacija 15.30-15.43
5585 08 Stacija-BalvuAO 15:45-15:58
5585 11 BalvuAO-Stacija 19:30-19:43
5585 12 Stacija-Balvu AO 19:45-19:58
5585 15 Balvi – Stacija 17:15-17:28
5585 16 Stacija – Balvi 17:28-17:41
5585 17 Balvi-Stacija 7.18-7.30
5585 18 Stacija-Balvu AO 7:30-7:43
6002 05 Balvi-Gariesili 6.30-8.33
6002 06 Balvi-Gariesili 14.45-16.48
6437 03 Balvi-Upīte-Vectilža 15:00-17:00
6437 08 Vectilža-Upīte-Balvi 6:28-8:28
6443 01 Balvi-Obeļeva 06:58-09:19
6443 02 Balvi-Obeļeva 15:10-17:31
6444 07 Viļaka-Vecumi-Lavošnieki 7:10-7:55
6444 08 Lavošnieki-Vecumi-Viļaka 8:00-8:50
6444 09 Viļaka-Vecumi-Lavošnieki 15:10-16:00
6444 10 Lavošnieki-Vecumi-Viļaka 16:05-16:50
 6445 01 Balvi-Bērzpils-Tilža 11:20-13:40
6449 04 Bavi-Rubeņi 16:00-16:45
 6449 13 Balvi-Rubeņi 8:15-8:33
  6449 12 Rubeņi-Balvi 8:33-8:51
 6450 07 Bērzpils-Krišjāņi 16:35-20:05
6451 03 Sudarbe-Krišjāņi 6:35-8:47
6452 04 Vīksna-Kuprava 17.00-18.05
6453 03 Rekova-Viļaka 7:25-9:00
6454 05 Upetnieki-Rugāji 15:15-16:05
6454 06 Rugāji- Upetnieki 16:10-17:00
  6455 03 Viļaka-Rekova 13:15-14:30
  6455 04 Rekova-Viļaka 14:35-15:50
6455 05 Viļaka-Rekova 17:10-18:15
6455 06 Viļaka-Rekova 18:15-19:20
6455 07 Balvi-Viļaka-Rekava 9:45-10:58
6455 08 Rekava-Vilaka-Balvi 11:00-12:13
6474 03 Balvi-Kuprava-Viļaka 11:30-12:40
6474 04 Viļaka-Kuprava-Balvi 9:15-10:30
6475 04 Medņeva – Balvi 7:10 – 7:50
6475 05 Balvi – Medņeva 6:14 – 7:10
6475 06 Medņeva – Balvi 13:00-13.40
6475 07 Balvi – Medņeva 12:00- 12:56
6488 12 Tilža-Vectilža-Balvi 7:35-09:00
6488 19 Balvi-Tilža-Vectilža 14:00-15:00
6488  22 Vectilža-Tilža-Balvi 15:30-16:49
6488 17 Balvi-Vectilža-Tilža 17:10-18:34

 

2017.gada 24.jūnijā

Reisa Nr. Reisa nosaukums Reisa izpildes laiks
6453 03 Balvi-Rekova-Viļaka-Balvi 07:25-09:00
6475 06 Medņeva – Balvi 13:00-13.40
6475 07 Balvi – Medņeva 12:00- 12:56