SIA “Balvu autotransports” informē par izmaiņām autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās

Latgales plānošanas reģions informē, ka SIA “Balvu autotransports” un VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi sekojošus grozījumus autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās:

 

 

2017.gada 23.jūnijā

Reisa Nr.Reisa nosaukumsReisa izpildes laiks
5046 01Balvi-Žīguri6:55-7:40
5046 03Balvi-Žīguri15:00-16:11
5046 04Balvi-Žīguri16:13-17:00
5046 08Balvi-Žīguri7:40-8:25
5047 02Tilža-Balvi9:30-10:10
5047 03Balvi-Tilža13:00-13:40
5048 07Balvi-UPETNIEKI6:30-8:22
5051 02Balvi-Pansionāts-Balvi11:50-12:43
5051 03AO-Amatnieki14:40-15:09
5051 08Balvi-Pansionāts-Verpuļeva16:40-17:45
5051 11Balvi-Pansionāts-Verpuļeva7:43-8:48
5052 03Kuprava-Vīksna7:05-8:14
5119 01Vīksna-Kuprava12:25-13:07
5119 02Vīksna-Kuprava13:07-13:48
5430 06Baltinava-Balvi10:30-12:26
5430 07Balvi-Vectilža-Baltinava07:20-09:21
5585 05BalvuAO-Stacija13.30-13.43
5585 06Stacija-Balvu AO13:45-13:58
5585 07BalvuAO-Stacija15.30-15.43
5585 08Stacija-BalvuAO15:45-15:58
5585 11BalvuAO-Stacija19:30-19:43
5585 12Stacija-Balvu AO19:45-19:58
5585 15Balvi – Stacija17:15-17:28
5585 16Stacija – Balvi17:28-17:41
5585 17Balvi-Stacija7.18-7.30
5585 18Stacija-Balvu AO7:30-7:43
6002 05Balvi-Gariesili6.30-8.33
6002 06Balvi-Gariesili14.45-16.48
6437 03Balvi-Upīte-Vectilža15:00-17:00
6437 08Vectilža-Upīte-Balvi6:28-8:28
6443 01Balvi-Obeļeva06:58-09:19
6443 02Balvi-Obeļeva15:10-17:31
6444 07Viļaka-Vecumi-Lavošnieki7:10-7:55
6444 08Lavošnieki-Vecumi-Viļaka8:00-8:50
6444 09Viļaka-Vecumi-Lavošnieki15:10-16:00
6444 10Lavošnieki-Vecumi-Viļaka16:05-16:50
 6445 01Balvi-Bērzpils-Tilža11:20-13:40
6449 04Bavi-Rubeņi16:00-16:45
 6449 13Balvi-Rubeņi8:15-8:33
  6449 12Rubeņi-Balvi8:33-8:51
 6450 07Bērzpils-Krišjāņi16:35-20:05
6451 03Sudarbe-Krišjāņi6:35-8:47
6452 04Vīksna-Kuprava17.00-18.05
6453 03Rekova-Viļaka7:25-9:00
6454 05Upetnieki-Rugāji15:15-16:05
6454 06Rugāji- Upetnieki16:10-17:00
  6455 03Viļaka-Rekova13:15-14:30
  6455 04Rekova-Viļaka14:35-15:50
6455 05Viļaka-Rekova17:10-18:15
6455 06Viļaka-Rekova18:15-19:20
6455 07Balvi-Viļaka-Rekava9:45-10:58
6455 08Rekava-Vilaka-Balvi11:00-12:13
6474 03Balvi-Kuprava-Viļaka11:30-12:40
6474 04Viļaka-Kuprava-Balvi9:15-10:30
6475 04Medņeva – Balvi7:10 – 7:50
6475 05Balvi – Medņeva6:14 – 7:10
6475 06Medņeva – Balvi13:00-13.40
6475 07Balvi – Medņeva12:00- 12:56
6488 12Tilža-Vectilža-Balvi7:35-09:00
6488 19Balvi-Tilža-Vectilža14:00-15:00
6488  22Vectilža-Tilža-Balvi15:30-16:49
6488 17Balvi-Vectilža-Tilža17:10-18:34

 

2017.gada 24.jūnijā

Reisa Nr.Reisa nosaukumsReisa izpildes laiks
6453 03Balvi-Rekova-Viļaka-Balvi07:25-09:00
6475 06Medņeva – Balvi13:00-13.40
6475 07Balvi – Medņeva12:00- 12:56