Ozolaines Tautas nama dizaina projekts – otrs labākais Latvijā

Ozolaines pagasts saņēma priecīgu ziņu – jaunās dizaineres Santas Katkevičas izstrādātais Ozolaines Tautas nama dizaina projekts (vadītāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēja Diāna Apele) saņēma Latvijas Dizaineru savienības “LDS Balvas dizainā 2017″ 2. vietu augstskolu konkursa ietvaros.

Šogad Ozolaines Tautas nams kļuva par vienu no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pēdējā kursa studentu diplomdarba projektu izstrādes vietām. Pagājušā gada rudenī Ozolaines Tautas nams un pagasta pārvalde uzsāka pārrunas par sadarbību šajā jomā ar RTA Dizaina programmas vadītāju Diānu Apeli, kura ir arī Ozolaines pagasta iedzīvotāja. Līdz ar to par sava diplomprojekta izstrādes vietu Ozolaines Tautas nama ēku izvēlējās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes, bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 4. kursa studente Santa Katkeviča. Diplomdarba ietvaros Santa izstrādāja telpu dizainu, funkcionālos un tehniskos risinājumus Ozolaines Tautas nama 1. stāvā esošajām telpām – aktu zālei, rokdarbu pulciņa kabinetam, senioru kluba nodarbību telpai, labierīcību telpai, Tautas nama vadītājas kabinetam un citiem 1. stāva kabinetiem, kā arī 2  pamatstāva gaiteņiem.

2017. gada 14. jūnijā RTA notika diplomdarbu aizstāvēšana. Topošā dizainere Santa Katkeviča mācībspēku komisijai prezentēja Ozolaines Tautas nama dizaina projektu, noslēgumā saņemot maksimālo vērtējumu- 10 balles. Novecojušajam telpu izskatam tika izstrādāts patiesi moderns, skaists, funkcionāls un pārdomāts dizains, ko ļoti vēlamies īstenot arī reālajā dzīvē.

Santas izstrādāto projektu tālāk virzīja Latvijas Dizaineru savienības (LDS) konkursam “Latvijas Dizaineru savienības balva dizainā 2017”, kas tiek rīkots, lai veicinātu un popularizētu Latvijas profesionālo dizaina izglītību, apzinātu un novērtētu skolu mācībspēkus un to audzēkņu un studentu izcilību un viņu gatavību darbībai dizaina nozares tirgū. Iepazīties ar konkursa darbiem un to autoriem varēja ikgadējā dizaina nozares izstādē “Dizaina Sala 2017”, starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības „BT1” izstāžu zālē Ķīpsalā, Rīgā. Izstādes ietvaros Ķīpsalas halles telpās tika paziņoti Latvijas labākie dizaineri un pasniegtas “LDS Balvas dizainā 2017″ interjera, lietu un saziņas dizaina nominācijās. Ozolaines Tautas nama dizaina projekts saņēma “LDS Balvas dizainā 2017″ 2. vietu augstskolu konkursa ietvaros. Par RTA absolventes Santas Katkevičas talantu un veiksmīgām studijām liecina arī tas, ka Santa šobrīd jau strādā par dizaineri Birmingemā, Anglijā.

Ozolaines pagasta pārvaldes un Tautas nama vārdā vēlamies vēlreiz teikt paldies par veiksmīgu sadarbību un skaistu sadarbības rezultātu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, dizaina programmas vadītājai Diānai Apelei un talantīgajai jaunajai dizainerei Santai Katkevičai. Priecājamies par Santas panākumiem un vēlam viņai veiksmīgu turpmāko izaugsmi un karjeru, vienlaikus nesot Latvijas vārdu pasaulē! Lai šis piemērs iedvesmo arī citus jauniešus studiju virziena un nākotnes karjeras izvēlē!

Santa Ostaša,
Ozolaines Tautas nama vadītāja