NVO Kārsavā bērnus un jauniešus aicina uz “Jauno pētnieku akadēmiju”

Vasaras brīvlaikā,  no 2017. gada 7. līdz 10. augustam, Kārsavā notiks “Jauno pētnieku vasaras akadēmija”. Četru dienu garumā radošās un izglītojošās aktivitātēs bērni un jaunieši varēs iepazīt Kārsavas vēsturi, novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apgūt novadpētnieka darbu. Akadēmijas dalībnieki tuvāk iepazīs ebreju, krievu, latviešu, latgaļu kultūru un tradīcijas.

Piedalīties aicina Kārsavas novada un citu apkārtējo novadu bērnus un jauniešus, kuriem nav nepieciešama nakšņošana.

“Jauno pētnieku akadēmijas” programmā galvenā vieta atvēlēta novadpētniecībai. Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju apzinās novadpētniecības lomu un iespējas, kā arī kopīgi veiks novadpētnieka darbu  – fotogrāfēs,  aprakstīs, zīmēs u.c.  Kopā ar eksperti dalībnieki dosies Kārsavas ielās, meklējot dažādas nacionālās iezīmes dzīvojamajās mājās un citās ēkās, to rotājumos, arī – kapakmeņos un uzrakstos. Katru dienu radoši atraktīvās nodarbībās plašāk tiks iepazīta kāda kultūra – ebreju, krievu, latviešu vai latgaļu. Kopīgi tiks pētītas rakstības atšķirības, apgūtas  dziesmas, rotaļas, kā arī iepazīti un veidoti ornamenti un tautiskie raksti.

“Jauno pētnieku akadēmiju” rīko Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām – Ludzas biedrību “Kira”, Rēzeknes ebreju biedrību ”Arayn” un biedrību “Sadarbības platforma”.

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības “Utroja” īstenotais projekts “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās “Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.

Plašāka informācija un pieteikšanās akadēmijai  pie Ināras Rasimas

Tālrunis: 29330637, e-pasts:  inaraktn@inbox.lv