Noticis “Deloitte Latvia” seminārs komercsabiedrībām par gaidāmajiem nodokļu grozījumiem

Pateicoties Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centram un “Deloitte Latvia” iniciatīvai un atbalstam, šā gada 29. jūnijā, Daugavpils novada domes telpās notika  seminārs komercsabiedrībām par gaidāmajiem nodokļu grozījumiem. Semināra ietvaros prezentācijas sniedza Latvijā vadošās finanšu un juridisko konsultāciju kompānijas “Deloitte Latvia” pārstāvji, iepazīstinot uzņēmējus ar gaidāmo nodokļu reformu Latvijā, kā arī aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar investīciju aizsardzību un uzņēmumu darbību.

Seminārā dalību ņēma gan dažādi Latgales reģiona uzņēmēji, gan pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvji. Tā galvenais mērķis bija informēt uzņēmējus un uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas par gaidāmo nodokļu reformu Latvijā, it īpaši jauno uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Prezentāciju ietvaros “Deloitte Latvia” pārstāvji īpašu uzmanību vērsa uz tām nodokļu priekšrocībām, kuras reformas rezultātā pazudīs, kā arī jomām un nozarēm, kuras nākotnē uzņēmumiem būtu nepieciešams pārstrukturēt veiksmīgai uzņēmuma darbībai.

Līdztekus nodokļu reformai seminārā laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi ārvalstu investīciju aizsardzības jomā, kā arī gaidāmās izmaiņas datu aizsardzības jomā un energoefektivitātes prasībās lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem. Tāpat semināra ietvaros uzņēmējiem bija iespēja saņemt individuālās konsultācijas no “Deloitte Latvia” pārstāvjiem.

 

Semināra programmas (Latviešu valodā)
Semināra programma (Krievu valodā)