Nominē aktīvo cilvēku, uzņēmumu vai NVO Cilvēka izaugsmes balvai

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV vēstniecība Latvijā izsludinātajam balvu konkursam „Cilvēka izaugsmei Latvijā” tiek pagarināts pieteikšanās termiņš, līdz 26.septembrim!

Tiek gaidītas nominācijas četrās kategorijās:
1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns”, goda diplomu un ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju šī gada 22. novembrī ar iespēju tikties ar augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirtas arī speciālbalvas un naudas balvas.
Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
• Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
• Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
• Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem.
• Iedvesma. Paraugs citiem.

Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot pati sevi. Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi: info@cilvekaizaugsme.lv. Vairāk informācijas var atrast šeit -> http://www.cilvekaizaugsme.lv/