Izsludināta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

  Latvija turpina savu dalību Eiropas kaimiņattiecību instrumenta programmās, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti. Šīs Eiropas Savienības (ES) finansētās programmas atbalsta kaimiņvalstu organizāciju kopīgos projektus sociālās integrācijas, kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, vides aizsardzības, robežu drošības jomā un daudzās citās sfērās.

2017.gada 22. novembrī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam (turpmāk – programma) izsludināja otro projektu pieteikumu konkursu. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Projektu pieteikumus var sniegt šādās prioritātēs:

  • pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;
  • nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas;
  • vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;
  • sabiedrības stiprināšana;
  • kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.

Katrā projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no Baltkrievijas un vismaz vienai Latvijas vai Lietuvas organizācijai. Projektu pieteikumus var sniegt un vēlāk piedalīties projektos var tikai juridiskās personas, kuru darbības mērķis nav peļņas gūšana. Organizācijām jābūt no šādiem reģioniem:

  • Latvijas Latgales un Zemgales reģions;
  • Lietuvas Alītas, Viļņas, Kauņas, Utenas un Panevēžas apriņķis;
  • Baltkrievijas Grodņas, Vitebskas, Mogiļevas un Minskas apgabals un Minska (pilsēta).

Projektus varēs gatavot un sniegt līdz 2018. gada 22. februārim.

ES finansējums paredzēts 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām katram finansējumam izvēlētajam projektam. Atbalsta saņēmējiem ir jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. ES finansējums vienam projektam var būt no 100 000 eiro līdz 1 200 000 eiro. Projektu termiņš – līdz 24 mēnešiem.

Pirmā projektu pieteikumu konkursa ietvaros tika apstiprināti 30 kopīgi projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 20 miljonu eiro apmērā. Atbalstīto projektu ietvaros tiks uzlabota sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, saglabāts kultūras un vēsturiskais mantojums, kā arī risinātas citas aktuālās problēmas pierobežas reģionos.

Programmas mājaslapas adrese: www.eni-cbc.eu/llb.

Foto: Hugh Wallis

Vairāk informācijas ir iespējams saņemt Apvienotā tehniskā sekretariāta Latvijas filiālē. Tālruņi izziņām: +371 6542 0977, +371 254 69888; latvia@eni-cbc.eu.

Informāciju sagatavoja: Lolita Čepurnaja

Apvienotā tehniskā sekretariāta Latvijas filiāles informācijas speciāliste

tālr.: +371 6542 0977, +371 254 69888, e-pasts: lolita.cepurnaja@enpi-cbc.eu