LPS valde uzskata, ka DI plāna tālāka virzība iespējama tikai pēc saskaņošanas ar katru pašvaldību

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē 5. decembrī tika aicināti piedalīties Labklājības ministrijas (LM) kā ES fondu atbildīgās iestādes pārstāvji, lai informētu par plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas (DI) plānu izstrādes un apstiprināšanas procesu.

LPS darīja bažīgu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 28.11.2017. sēdē paustā informācija, ka reģionu DI plāni var tikt saskaņoti ar pašvaldībām divējādi – ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu vai katras pašvaldības domes lēmumu, lai gan iepriekš bija panākta vienošanās ar LM, ka visi lēmumi, kas saistīti ar katrā konkrētajā pašvaldībā īstenojamiem pasākumiem un pašvaldības finanšu saistībām, ir iekļaujami DI plānos tikai pēc saskaņojuma ar pašvaldību.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicināja izvērtēt, vai plānošanas reģiona Attīstības padomes pieņemtais lēmums par DI plāna apstiprināšanu ir saistošs katrai pašvaldībai.

Valdes locekļi pauda vienotu viedokli, ka katrai pašvaldībai ir jāpieņem atsevišķs lēmums un plānošanas reģiona Attīstības padome var lemt par DI plāna tālāku virzību tikai pēc tam, kad ir saņemts katras pašvaldības lēmums.