LPRAP sēdē Latgales pašvaldību vadītājus informēja par DI plāna izstrādes gaitu

2017.gada 15.novembrī Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās, notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kuras laikā tās locekļi tiks informēti par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrādes gaitu, kas šobrīd ir ļoti nozīmīga projekta aktivitāte.

Par Latgales reģiona DI plāna 2017.-2020.gadam izstrādes gaitu informēja tās veicēji – SIA “Dynamic University” un tās pārstāvis Viesturs Kleinbergs.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Latgales reģiona pašvaldību esošajiem un plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupām kā arī pakalpojumiem, ko pašvaldības plāno attīstīt no ERAF līdzekļiem, ieguldot līdzekļus infrastruktūras attīstībā.