Latgales skolās noslēdzies Latgales uzņēmējdarbības centra pasākumu cikls “Īsteno savu sapni par biznesu”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau piekto gadu reģiona izglītības iestādēs organizē motivācijas pasākumu ciklu  “Īsteno savu sapni par biznesu”. Tā ietvaros uz tikšanos no 17.oktobra līdz 10.novembrim, tika aicināti skolu pēdējo klašu audzēkņi, lai kopīgi, brīvā atmosfērā kliedētu  mītus par uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasniedzamu.

Lektoriem daloties savās zināšanās, pieredzē un stāstos par biznesu, jauniešiem ir iespēja smelties zināšanas un gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas. Šo stāstu lieliski papildina arī pieaicinātie uzņēmēji, kas vienmēr dalās savā pieredzē ne tikai par soļiem līdz savai uzņēmējdarbībai, bet arī par izglītības nozīmi karjeras izaugsmē.

Šogad visā Latgales reģionā kopā notika 11 informatīvie pasākumi, kuros piedalījās 355 jaunieši.

Kā pirmajā, 17.oktobrī LUC komanda viesojās Daugavpils pilsētas 13.vidusskolā, kur ar pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu tika pulcēti vairāku skolu pēdējo klašu audzēkņi. Savā pieredzē ar jauniešiem dalījās arī Daugavpils biznesa inkubatora pārstāvji.  18.oktobrī tika uzrunāti Viļakas un Balvu novadu jaunieši. 30.oktobrī tika aizvadīta ļoti spraiga un atraktīva diskusija Daugavpils novada Špoģu vidusskolā par kuru LUC komanda ļoti pateicas skolas jauniešiem un uzteic to aktivitāti, savukārt 31.oktobrī Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti pasākumu cikla “Īsteno savu sapni par biznesu” ietvaros pirmo reizi viesojās  Līvānu novada Rudzātu vidusskolā. 3.novembrī LUC speciālisti tikās ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas jauniešiem. Negaidīti liela atsaucība no jauniešu puses bija novērojama Rēzeknē, kur 6.novembrī LUC speciālistiem Rēzeknes tehnikumā bija nepieciešamas pat divas auditorijas lai spētu uzņēmējdarbības pamatus izklāstīt visiem interesentiem gan no tehnikuma, gan Rēzeknes 6.vidusskolas. Tāpat, šai datumā LUC komanda viesojās arī Ludzas 2.vidusskolā. Kā 2017.gada skolu apmeklēšanas noslēguma pasākums notika 10.novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Noslēguma pasākums jau tradicionāli tiek organizēts kādā no Latgales reģiona augstskolām, šogad 24.novembrī tas notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šajā pasākumā  tradicionāli tiks aicināti aktīvākie jaunieši no katras norises vietas, lai vienkopus paplašinātu savas zināšanas ne tikai ar uzņēmējdarbību saistošām tēmām, bet arī klātienē iepazītu vietējā uzņēmuma darbību uzņēmumu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas piedāvājumu studijām.

Ziņu sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs